TIL VÅRE BEDRIFTSKUNDER: Planlagt vedlikeholdsarbeid i perioden 26.april til 13.mai  


Vi foretar et vedlikeholdsarbeid i fibernettet vårt på nattestid fra 26. april til 13.mai som vil berøre enkelte bedrifter i fibernettet vårt. Tjenestene vil bli noe berørt mens arbeidet pågår, men vil komme fortløpende tilbake.

 

Estimert nedetid er maksimalt 5 minutter, forutsatt at alt går etter planen. Skulle ikke tjenestene være tilbake etter planlagt avslutningstidspunkt på morgen, anbefaler vi dere å restarte hjemmesentralen ved å ta ut og inn strømkontakten.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre for dere – takk for tålmodigheten!