Da skal alle kunder ha fått signalene tilbake. Har du ikke signal, dra ut strømforsyningen til hjemmesentral, vent ti sekunder og sett den inn igjen og start hjemmesentralen på nytt. Vennlig hilsen Viken Fiber