Utfall av tjenester

Vi har dessverre en feil i vårt fibernett og alle tjenester er for tiden nede i ditt område. Montører er sendt ut for feilretting. Våre montører anslår at feilen skal være rettet innen: 03:00. Vi beklager de ulemper feilen kan medføre for deg.


Oppdatering: De fleste kunder har nå tjenester tilbake, men enkelte opplever fortsatt problemer.  Feilretting pågår fortløpende og ny oppdatering kommer straks vi vet mer.


Oppdatering: Feilretting pågår fortsatt og gjenværende kunder vil få tjenester tilbake fortløpende utover natten. Oppdatert rettetid for samtlige kunder er innen 16:00