Planlagt vedlikeholdsarbeid:

I denne perioden vil vi arbeide med vedlikehold av fibernettet enkelte steder i dette området. Tjenestene vil bli berørt mens arbeidet pågår, men vil komme fortløpende tilbake. Skulle ikke tjenestene være tilbake etter planlagt avslutningstidspunkt anbefaler vi deg å starte hjemmesentralen på nytt ved å ta ut og inn strømkontakten. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.