Planlagt vedlikeholdsarbeid:

I perioden fra 23:00 til 07:00, vil det pågå arbeider i nettet på forskjellige områder. Tjenestene vil bli berørt mens arbeidet pågår.
Skulle ikke tjenestene være tilbake etter planlagt avslutnings-tidspunkt, anbefaler vi deg å restarte hjemmesentralen ved å ta ut og inn strømkontakten på denne.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.