Planlagt vedlikeholdsarbeid:

I perioden fra 02:00 til 05:00, vil det pågå arbeider i nettet på forskjellige områder. Tjenestene vil bli berørt mens arbeidet pågår. Skulle ikke tjenestene være tilbake etter planlagt avslutningstidspunkt, anbefaler vi deg å restarte hjemmesentralen ved å ta ut og inn strømkontakten på denne.
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.