Planlagt vedlikeholdsarbeid:

I denne perioden fra 06:00 til 14:00, vil vi arbeide med vedlikehold av fibernettet enkelte steder i området. Tjenestene vil bli berørt mens arbeidet pågår. Skulle ikke tjenestene være tilbake etter planlagt avslutningstidspunkt anbefaler vi deg å restarte hjemmesentralen ved å ta ut og inn strømkontakten på denne.
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.