Planlagt vedlikeholdsarbeid:

I denne perioden fra 08:00 til 18:00 vil vi arbeide med vedlikehold av fibernettet enkelte steder i området. Tjenestene vil bli berørt mens arbeidet pågår.
Skulle ikke tjenestene være tilbake etter planlagt avslutningstidspunkt anbefaler vi deg å
restarte hjemmesentralen ved å ta ut og inn strømkontakten på denne.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.