Viken Fiber samlet pionerne i byggenæringen, energisektoren og nettselskaper til et inspirerende seminar

Onsdag 7. desember inviterte vi, sammen med hele Lyse-konsernet, Altibox og Ice, våre samarbeidspartnere og kunder til et inspirerende seminar på Latter om energi og bærekraft. Etter noen utfordrende år ‒ i en fortsatt usikker tid ‒ var målet å møtes på tvers av selskaper og mennesker for å få påfyll til hvordan byggenæringen, eiendomsforvaltere og energisektorer kan gå først som pionerer for utvikling av bærekraftig løsninger i Norge ‒ og verden.

Det var det konferansier og salg – og markedsdirektør i Lyse Energi, Ketil Granbakken, satte søkelys da han åpnet seminaret. Han formidlet håp og optimisme for fremtidens energiproduksjon og mulighetene som ligger foran oss til å ta vår plass i den bærekraftige utviklingen som må skje fremover.

‒ Vi må tørre å utfordre oss selv for å gå til topps. Vi skal finne gode avtaler og utvikle løsninger kundene våre får glede av mange år fremover ‒ som også gagner klimaet. Altibox og ice spiller en viktig rolle i sine lokalmiljø over hele landet for at folk skal ha like bra nett på hytta, kontoret og hjemme. Slik kutter vi blant annet behovet for å reise for hvert møte vi skal ha ‒ fibernett og 5G binder folk sammen som aldri før, sier han.

Takket være et sterkere og mer stabilt fibernett, og at flere aktører finner hverandre for å bygge et nytt og klimavennlig Norge, vil vi kunne kutte kostnader og unødvendige flyreiser. Vi vil også kunne bruke nettet til en rekke fremtidsrettede og grønne løsninger til en rekke bransjer fremover. Et betydelig bidrag i klimakampen.

Han løfter frem at samarbeid på tvers av sektorer og selskaper vil gjøre at utviklingen går enda raskere.

‒ Shell, Eviny og Lyse går sammen om havvind og ser på hvordan de kan levere på de havvindkonsesjonene som regjeringen nå lyser ut. Det blir en naturlig del av overgangen til å bruke fornybar energi som vår eneste og reneste energikilde, og starten på et nytt kapittel av vårt norske eventyr, forteller han før han presenterer dagens første taler, Åse Lunde, direktør samfunn, Energi og Bærekraft i Standard Norge.

Setter ny standard for bærekraft i bygg -og anleggsbransjen

For Åse Lunde er det helt klart på tide at alle kan gjøre litt for å bidra til å løse klimautfordringene. Standard Norge jobber daglig for å gjøre dette enklere for alle.

‒ Se for deg en verden uten standardisering. Da ville du ikke kunne brukt bankkortet ditt i utlandet, og trappetrinn kunne vært helt forskjellige for hvert steg du skulle ta. Standardisering gir fellesløsninger som blant annet muliggjør at banker, 5G-nettet og byggenæringen har helt like rammeverk de kan følge for å tilby mer bærekraftige tjenester og produkter til kundene sine, sier hun.

«Digital samhandling er nøkkelen til å redusere klimagassutslippene fra byggenæringen. Vi må møte våre egne utfordringer og alle må med.»

Hun mener at byggebransjen har stort potensiale for å gå i bresjen for nye og grønnere løsninger. Med hjelp av riktig verktøy skaper vi en sirkulær økonomi og hindrer store utslipp ved å optimalisere bygg og minimere ressursbruken.

‒ Med den nye standarden ISO 22057 får vi nå en brobygger mellom EPD og BIM som gir deg datamaler for bruk av miljødeklarasjoner. I Norge er vi langt fremme når det kommer til utvikling og bruk av EPDer. Med denne kommer vi enda lenger med å inkludere data fra EPDer i produktdatamaler for å kartlegge miljøpåvirkningene, forklarer hun.

Dette er et resultat etter et hardt researcharbeid gjort ute i feltet hvor Standard har snakket med kunder og interessenter for å avdekke behovet. Et annet nyttig verktøy Åse trekker frem er IWA 42 som er en internasjonal veileder for nettoutslipp utviklet av 1200 eksperter verden over. Her gir de sine anbefalinger for å ta mer bærekraftige og sirkulære valg.

‒ Digital samhandling er nøkkelen til å redusere klimagassutslippene fra byggenæringen. Vi må møte våre egne utfordringer og alle må med. Det er ingen vei utenom lenger, og hjelpemidlene blir stadig utviklet og oppgradert for å hjelpe næringen til å ta riktig valg for klimaet, sier hun oppmuntrende til slutt.

Kunsten å tenke fremover

Det er ikke bare Åse Lunde som snakker om hvilke muligheter og verktøy som ligger tilgjengelig for ulike sektorer i Norge når det kommer til verdien av å tenke bærekraftig når vi bygger for fremtiden i Norge. Bærekraftsdirektør i eiendomsutvikleren Nordr, Audun Blegen, gir oss innsikt i hvordan de alltid har med seg den klimafinansielle risikoen som ligger og truer hvis man ikke inkluderer en grønn strategi i prosjektene sine.

‒ I utgangspunktet er ikke vi i Nordr en bærekraftig organisasjon, men vi jobber likevel med det hver dag, sier Blegen.

«Data og analyse er vår krypto. Alt selskapene gjør for en grønnere drift skal rapporteres sammen med pengene og tallene.»

Han og resten av Nordr er opptatt av å kunne se potensielle fallgruver ved å ha oversikt over klimarisiko.

‒ Hvordan kan vi styre prosjekter i riktig retning for å redusere totalutslippet? Jo, ved å følge standardiserte prosesser og samarbeide med andre aktører som Lyse. Sammen utvikler vi konkurransekraft gjennom digitalisering. Data og analyse er vår krypto. Alt selskapene gjør for en grønnere drift skal rapporteres sammen med pengene og tallene, sier han.

‒ Det handler om å sikre trygghet og transformere bærekraftmål til å bli et kundeløfte. Norge stiller allerede bedre enn andre lang, så nå handler det om å bane veien videre for å oppnå det grønne skiftet, avslutter han.

Blåser liv i historiske bygg gjennom grønne transformasjonsprosjekt

Hvis bedrifter er flinke til å dokumentere hele reisen sin digitalt, vil andre aktører få god nytte av deres erfaringer. Å dele erfaringer og ideer er å gjøre hverandre bedre. Et budskap vi ser går igjen når administrerende direktør i Selvaag Eiendom, Cecilie Martinsen, går på scenen. Gjennom et nytt og spennende pilotprosjekt med BREEAM NOR 6.0 hvor målet er å puste nytt byliv i Dronningens gate 13.

‒ Vi vet at lønner seg med grønne valg tidlig i fasen, men hvordan gjennomfører vi det når vi skal rehabilitere historiske bygg? Dronningens gate 13 har stått der helt siden 1600-tallet og er en del av Oslos historie. Vi ønsker å finne måter å ta vare på de historiske verdiene i byene våre samtidig som vi oppnår BREEAM EXCELLENT, forteller Martinsen.

«Veien videre handler om å samarbeide og dele erfaringer.»

Hun ønsker å finne strategier og metoder for å ta vare på de gamle, verdifulle byggene våre og samtidig som vi ivaretar klimaet vårt. ‒ Veien videre handler om å samarbeide og dele erfaringer. Vi må finne ut av hvem som sitter med den løse tråden i den gordiske knuten, påpeker hun.

Dette var utviklingsdirektør i Union, Harald Martin Gjøvaag, helt enig i. Han er opptatt av hvordan vi kan føre eksisterende bydeler og bygg nærmere hverandre. ‒ Vi bør tenke på hvordan vi kan bruke miljøet rundt og samle mest mulig funksjoner på ett sted, forklarer Gjøvaag. Hemmeligheten, mener han, er å bygge kunnskapsbasert og dele ideer med hverandre.

‒ Tilgangen på informasjonen i dag er enorm og helt genial. Velferdsteknologi i bolig, geodata, demografidata: Alt ligger tilrettelagt for at vi kan brette opp asfalt og utvikle eksisterende steder fremfor å røre grønne områder. I stedet bør vi plante grønt og tenke på at vi bygger for fremtidens generasjoner, sier Gjøvaag. Han forteller at du vil oppnå gode og levedyktige resultater ved å kjenne området du skal bygge i. ‒ Det er slik vi skaper verdi for de som også allerede bor i området når du velger hvilke kvaliteter du skal legge til, forklarer han.

Bærekraft må være «top of mind» for alle

En av dagens deltakere, og kunde hos Viken Fiber, Halvard Kverne fra Selvaag Bolig, mener at seminarer som dette er et viktig for å få påfyll, inspirasjon og muligheten til å treffe andre i bransjen.

‒ Det er fint å kunne samles en gang iblant. Spesielt for å sette temaer på agendaen. Vil du ha endring må du ta opp temaer som bærekraft gang på gang. Hvis ikke blir det ikke «top of mind», forteller han.

«Vil du ha endring må du ta opp temaer som bærekraft gang på gang.»

Han synes det er interessant å høre hva andre bransjefolk sier om temaet, og at det er essensielt å tenke fremover.

‒ Vi som utbygger må ta ansvaret for å ta bærekraftige valg i våre prosjekter. Det vil også være lønnsomt på sikt. Her er også digitalisering en stor del av endringen som må til. Vi må ha fibernett som fungerer for å benytte oss av de digitale kunnskapsplattformene som bygges ut. I tillegg er det viktig at vi har muligheten til å møtes mer digitalt selv om vi nå har muligheten til å reise mer igjen. Det er rett og slett mer bærekraftig, sier Kverne til slutt.

Takket være gode talere og dyktige fagfolk, fikk vi muligheten til å samle kunder og samarbeidspartnere til et seminar vi sent vil glemme. Vi ser at det er viktig å komme sammen for å dele av kunnskap og erfaringer ‒ og ikke minst bli kjent med andre dyktige bransjefolk. Noe vi mener er nøkkelen til å hente frem pioneren som finnes i oss alle.