Kabelpåvisning

for graving og arbeid i bakken.

Viken Fiber har et omfattende fibernett over store deler av Østlandet. Fibernett er nå å betrakte som samfunnskritisk infrastruktur, og stabile og robuste bredbåndstjenester har blitt like selvfølgelig og viktig som vann og strøm. For at vi skal sikre at våre kunder har stabil fiberleveranse, er vi avhengig av at det ikke blir skader på kabler på grunn av graving.

Skal du grave eller gjøre annet arbeid i bakken, så må du først vite hvor kabler og rør i bakken er. Skader på infrastrukturen kan få store konsekvenser for samfunnet, og for den som har forårsaket skaden kan det fort bli dyrt. For å grave sikkert må man derfor sjekke om det ligger ledninger i området i god tid før man setter i gang.

Kabelpåvisning er helt gratis og meldes inn til Geomatikk.

  • Ring Geomatikk på 915 09 146 mandag til fredag mellom 07:00 og 16:00.
  • Registrer gravemelding via kundeportalen til Geomatikk.