Bygdefiber

Dersom Viken Fiber skal bygge ut fiber i et område, er det viktig at mange i nabolaget er interessert i fiberbredbånd. Desto flere som melder sin interesse, desto større er muligheten for at vi bygger nettopp der du bor.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2020/06/Bygdefiber_640x370-980x438.jpg

Bygdefiber brukes som et samlebegrep for utbyggingsprosjekter i områder som ligger langt unna eksisterende fibernett og hvor det er langt mellom kundene. Slike prosjekter er langt mer kostnads- og ressurskrevende enn ordinære utbyggingsprosjekter, og trenger god oppslutning fra beboerne for å kunne realiseres.

Desto flere som melder sin interesse i et slikt område, desto større er muligheten for at vi kan bygge nettopp der..

Er du en ildsjel som brenner for fiber til ditt nabolag, kan det være et tips å undersøke fiberinteressen med naboene. Ved stor interesse fra et boligområde gjør vi et overslag for å se om en utbygging er mulig.

Bygdefiber forutsetter alltid et betydelig lokalt engasjement, både gjennom initiativ fra lokale ildsjeler og interesser, og gjennom økonomisk spleiselag og dugnadsinnsats.
Det er avgjørende at lokale interesser er pådrivere og tar en sentral posisjon for å få realisert de enkelte prosjektene, for eksempel ved å engasjere et gravelag, utføre håndgraving, legge rør, utføre transportoppgaver m.m. Ved en eventuell beslutning om oppstart av prosjektet, vil en entreprenør stå ansvarlig for prosjektgjennomføringen og det teletekniske arbeidet.

Meld din interesse for bygdefiber

 

Jo flere som melder interesse for fibernett i området, jo større sjanse vil det være for at området bygges ut. Vi vil ikke klare å tilfredsstille alle, men du kan være trygg på at vi jobber for å bygge fibernett til så mange husstander som mulig.

Ønsker du fiber der du bor – meld din interesse ved å fylle ut skjemaet nedenfor og tips gjerne naboen om å gjøre det også. Vårt interesseskjema er uforpliktende både for deg og for oss.

Vi oppbevarer informasjonen du oppgir nedenfor, for å vurdere ytterligere utbygging av fiber der du bor. Denne informasjonen vil vi slette dersom du informerer oss om at du ikke lenger er interessert i fiber fra oss.

Unngå sensitiv informasjon

Husk at du ikke bør oppgi noe som kan oppfattes som sensitive opplysninger om deg selv eller andre i kommentarfeltet nedenfor.