Dokumentasjon på egeninnsats

Etter at du har utført egeninnsatsen ber vi om at du sender oss en kartskisse som viser plasseringen av det nedgravde røret. Skissen skal inneholde utmål til «kjente» terrengdetaljer som hus, gjerde, stolpe og lignende. Rørets dybde under bakken må også påføres.

Denne dokumentasjonen er et krav ifølge Ledningsregistreringsforskriften av 1.juli 2021. Forskriften skal sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.​

Fyll ut skjemaet og legg ved din kartskisse her:

Husk at du ikke bør oppgi noe som kan oppfattes som sensitive opplysninger om deg selv eller andre i kommentarfeltet nedenfor. Har du spørsmål til egeninnsats/ dokumentasjon er du velkommen til å kontakte vår kundeservice.