Spår fiber til alle om ti år

Det er vanskelig å se inn i den digitale spåkula, men når administrerende direktør i Viken Fiber Anne Berit Rørlien forsøker seg, ser hun at det er fiber til alle – på hele Østlandet.

GEIR A. ARNEBERG | geir@byavisadrammen.no | tekst og foto

Håpet og troen på fremtiden er ukuelig. Akkurat som da hun og direktørkollega Jon Birger Ellingsen sammen valset inn på EB-direktørens kontor i 2005 – året etter at hun startet i EB – og fremla ønske om fiberbredbåndsatsing for det Drammensbaserte kraftselskapet. – Jeg skrev anbefalinger til konsernstyret, og har senere fått være med å bygge opp fibervirksomheten fra dag én. Det startet med 550 kunder på Konnerud, og etter det skulle EB vurdere videre satsing, forteller Anne Berit Rørlien. Resten er en eventyrhistorie fra da hun tok adm.dir. -rollen for EBs fibervirksomhet i 2007, om en voksende digitalgigant med hovedsete i Drammen.

Voss, Bærum og Drammen
Anne Berit Rørlien har med andre ord vært med fra starten på fibereventyret i Drammen, og fra 2013 og frem til i dag har hun hatt direktørrollen i Viken Fiber. I denne perioden har selskapet økt kundemassen fra 20.000 og 220 millioner i omsetning, til dagens 150.000 kunder og 1,3 milliarder i omsetning.  Men taket er ikke nådd, ifølge den ambisiøse trebarnsmoren fra Voss, nå bosatt i Bærum og dagpendler til Drammen i snart 14 år. Utdanningen til sivilingeniør tok hun ved NTNU i Trondheim. Hun har heller aldri opplevd problemer med å være kvinnelig sjef i et stort og voksende firma. – Tvert imot. Selvsagt har det vært noen utfordringer på hjemmebane med tre barn, men så lenge man er to om å balansere foreldrerollen, har vi funnet en fleksibel løsning som passer oss perfekt. Det er lov å frakte barna til og fra barnehagen selv om man er direktør, sier hun.

Glad i teamfølelsen
Hennes egen oppskrift på suksess som leder er like enkel som den er genial. – Det handler om teamfølelse. Skaper man gode team rundt seg, blir det bra engasjement. Og så må du aldri være redd for å ansette folk som er flinkere enn deg selv. Slik har det vært i Viken Fiber, og slik vil det fortsette, sier hun.
I disse dager utvides selskapet hun administrerer over. Viken Fiber fusjonerer med Fiber1, og knytter på den måten fibervirksomheten på Østlandet enda mer sammen. Nye Viken Fiber vil ha over 100 ansatte, hvorav 64 som jobber på hovedkontoret på Strømsø. Det nye selskapet skal fortsatt ha hovedsete i Drammen, men øker kundemassen fra vel 150.000 til 170.000 aktive bredbåndskunder. – Vekstpotensialet er enormt både i tettbebygde og grisgrendte strøk. Målet er å passere 200.000 kunder innen 2020, sier Rørlien. Foruten hovedkontoret i Drammen, opprettholdes lokalkontorene i Oslo, Sarpsborg, Porsgrunn, Gran, Hønefoss og Lier.

Fiber er fremtiden
Selv om Rørlien ikke kan spå inn i fremtiden, er hun overbevist om at fiber som bredbåndsløsning og datatransportør også er fremtidens løsning.
– Teknologiutviklingen går enormt fort. Og da gjelder det å følge med i timen. Men per i dag ser jeg ikke den teknologiløsningen som kan erstatte fiberbredbånd. Kravet til hastighet og mengde økes for hver dag, og da er fiber uerstattelig. Også hva gjelder det kommende 5G-nettet. Men for at det skal fungere optimalt må vi strekke mye mer fiber, og ha kortere avstander mellom enhetene. Det er en jobb Viken Fiber er villige til å ta, sier Viken Fibers kvinnelige leder, som har to overordnede mål de neste årene. – Mest fiber til flest mulig. Og mer bygdefiber, eller dugnadsfiber på bygdene. – Store hyttefelt ligger også i planene, sier Anne Berit Rørlien.