Grossisttilgang

I utbyggingsfelt som er helt eller delvis finansiert med offentlig støtte kan Viken Fiber tilby grossisttilgang i form av mørk fiber.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2020/04/dd4a2822c-2-800x438.jpg

Områdeoversikt per februar 2024:

Kommune Område
Aremark Østkroken, Bøen, Grensen
Enebakk Hammeren/Einerstad, Rustad/Myrer/Brevik, Hamborg/Ubberud/Nes
Enebakk Oppsal, Tjernsli, Rud
Frogn Teipa
Frogn Haveråsen, Monsrud
Gran Gran sentrum, Horgenmoen, Kjølvegen, Risbakken/Jaren, Vestre Gran N og S
Gran Gran Øst, Moen, Nysetvegen, Oslolinna
Halden Aspedammen-Ørberg, Klepper
Halden Enningdalen, Nygårdskollen, Berby, Prestebakke, Bjørnstad, Idd
Holmestrand Bruserudveien, Eidsfoss, Solberggrenda
Horten Adal
Hurdal Skrukkelia
Indre Østfold Havnås, Aamodt, Delingsrud, Heer, Sentvedt, Finnsrud, Strengen
Larvik Farrisbygda
Lillestrøm Asak, Faller, Hagen
Lunder Rya Frågått, Saltsyregutua, Fjellhammar, Larmerud, Openvegen, Kalvsjø, Oppdalen
Marker Rødenessjøen, Ørje sentrum til Sletta, Vatland med forlengelse til Rødenessjøen
Marker Volødegård, Ødegårdsvika, Kongsbakk
Rakkestad Solvang (Varteigveien)
Rakkestad Stemme, Gautestad, Åstorp, Sørby
Råde Gillingsrød
Sandefjord Borgeveien, Bruvoll-Bøn-Dalsroa, Gjennestadv
Sandefjord Feen, Gjein-Møyland, Holt Vennerød, Løke Skjelbred, Stokke Ravei,
Sandefjord Tveitan Holmenveien, Åmot Gjersjø
Skien Skien Sør – Ballestad, Bjørntvedt, Elset og Suttervika
Tønsberg Vivestad, Rørås, Klop, Jarberg, Himberg, Fossanveien
Ullensaker Li, Rambydalen, Fjellet, Kløfta, Nordre og Søndre Lie
Vestby Mørk, Klokkerud, Jeksrud
Våler Mørkveien, Missingmyrveien, Bjerkedal, Roos
Våler Sånerveien, Gylderveien, Trøskenveien