Om oss

Fibernett – en samfunnskritisk infrastruktur

Fibernett er nå å betrakte som samfunnskritisk infrastruktur, og stabile og robuste bredbåndstjenester har blitt like selvfølgelig og viktig som vann og strøm. Flere og flere tjenester i samfunnet vårt blir digitale, og spenner fra rene underholdningstjenester til smarte hjem, tjenester innenfor helse og omsorg, undervisning og samferdsel. Den viktigste forutsetningen for digitalisering er at man har et raskt og stabilt kjernenett i bunnen – det får man ved å bygge fibernett.

Viken Fiber bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester til husholdninger og bedriftskunder over store deler av Østlandet. Selskapet har bygget fibernett siden 2004. I løpet av disse årene har vi tilegnet oss en unik fagkompetanse og kvalitetsbevissthet som hver dag brukes for å bygge et robust fibernett som dekker behovet for kapasitet og hastighet for våre kunder, nå og i fremtiden.

Det politiske Norge har mange gode tanker om behov og tilrettelegging for bredbåndsutbygging. Allikevel anser Viken Fiber det som riktig og viktig å ta en aktiv rolle i å informere politikerne om hva vi anser som «vinneroppskriften» for videre bredbåndsutbygging. Viken Fiber har derfor sendt noen erfaringsbaserte innspill til alle de største politiske partiene i Norge, våren 2021. På den måten håper vi å hjelpe politikerne til å ta godt begrunnede veivalg for denne viktige delen av samfunnsutviklingen.

Her kan du lese mer om en av våre eiere, Lyse, og hvordan konsernet tar samfunnsansvar. Lyse AS følger opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet, og ønsker å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lyse-konsernets redegjørelse om dette, som også står i Lyse AS sin årsberetning, kan leses her.

Vi leverer Altibox

Som en del av det nasjonale Altibox-partnerskapet, er Viken Fiber også stolt tilbyder av Altibox sine anerkjente tjenester for internett, tv og telefon til husholdninger og bedrifter. Altibox har i mange år på rad skåret høyest på kundetilfredshet for tv- og bredbåndstjenestene for privat og bedrift (Kilde: EPSI Rating Norge). En slik bragd forteller at det ikke bare er fibernettet som holder høy kvalitet, men også tjenestene som leveres gjennom det.

Viken Fiber leverer daglig bredbåndtjenester til 236 000 kunder i over 50 kommuner i Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold og Telemark. Vårt hovedkontor i Drammen og våre avdelingskontor i Lillestrøm, Porsgrunn, Sarpsborg, Halden og Hønefoss gir oss den lokale tilstedeværelsen og nærheten til kundene som vi mener er avgjørende. 

Viken Fiber eies av Lyse Fiberinvest AS 65% (heleid selskap av Lyse AS), Å Energi AS 26,5%, Lier Everk Holding AS 4,6% og Hadeland Energi AS 3,9%.