Prisoversikt

Etableringspris

Installasjonsprisen er områdeavhengig basert på våre utbyggingskostnader for ulike områder. Prisen vil dermed variere etter hvor du bor. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud. Når du får tilbud om fibernett til din bolig, dekker vi det meste av installasjonskostnaden. Du betaler kun en liten egenandel. Det er derfor lurt å bestille når tilbudet kommer.

Utsatt oppstart

Det er mulig å utsette oppstart av produktene inntil 12 måneder fra bestilling. Ta kontakt med vår kundeservice før installasjonsdato.