Viktig informasjon for plassering av hjemmesentral

En optimal plassering av hjemmesentralen i huset vil gi raskere og mer stabile brukeropplevelser. WiFi-signalet fra hjemmesentralen til de trådløse enhetene vil alltid ta korteste vei. Rett plassering av hjemmesentralen er viktig for å unngå forstyrrelser fra vegger, gulv, skap og andre enheter som bruker trådløs tilkobling.

Unngå å plassere hjemmesentralen på steder hvor det er høy fuktighet, mye støv eller kaldt, slik som for eksempel hobbyverksted, vaskerom, garasje, kaldt loft eller bod. Unngå også å montere den så lavt at en støvsuger kan skade den.

Plasser hjemmesentralen nær et strømuttak. Er avstanden til strømuttaket mer enn 1,5 meter, vil du trenge en skjøteledning. Hjemmesentralen bør plasseres et sted i huset som dekker flest
mulig enheter, enten om det skal kables til tv- og datapunkter eller tilkobles WiFi. Dersom de fleste tv-, pc- og telefonpunktene du ønsker koblet til befinner seg i samme etasje, bør hjemmesentralen monteres i denne etasjen for enklest kabling videre.

Er du usikker på hvilken plassering som er mest hensiktsmessig for deg, hjelper montøren deg å finne dette.