Leveringstid

For en effektiv graving vil vår håndgraver avgjøre beste plasseringen for fiberrøret på din tomt og vi gjør vårt ytterste for at det skal se like fint ut som før. Fiberrøret graves frem til nærmeste punkt på din bolig av innleide entreprenører med lang erfaring i arbeidet. Forventet leveringstid er  2 – 5 uker*.

*Ved utfordringer i terrenget eller søknadspliktige tiltak kan leveringstid være lengre. Ved frost i bakken i vinterhalvåret kontakter vi deg når nedgraving av fiberrøret er mulig.

Hvordan utføres håndgravingen

Grøften som graves er ca 30 cm dyp. Dersom du ønsker å snakke med oss om spesielle forhold vi må ta hensyn til på din tomt, som for eksempel robotklippere, kan du gi beskjed til håndgraver når han kontakter deg for avtale. I enden av røret vil det ved installasjon bli plassert en skjøteboks på yttervegg. Fiber føres utvendig frem til der du ønsker fiber inn i huset. Dette avtales med vår montør på installasjonsdagen.

Plassering av hjemmesentral

Plassering av hjemmesentral avtaler du med vår montør når han kommer hjem til deg. Hjemmesentralen bør plasseres et sted i huset som dekker flest mulig enheter, enten om det skal kables til tv- og datapunkter eller tilkobles wifi. Dersom de fleste tv- og pc-punktene du ønsker koblet til befinner seg i samme etasje, bør hjemmesentralen monteres i denne etasjen for enklest kabling videre. Er du usikker på hvilken plassering som er mest hensiktsmessig i din bolig, hjelper montøren deg med dette.

Oppstartsdato for dine produkter

Vi anbefaler deg å ikke si opp dine avtaler hos andre leverandører før vi har gjort avtale med deg om installasjonstidspunkt. Skulle du få oppsigelsestid hos tidligere leverandør kan du kontakte oss for å få en tilpasset oppstart av dine produkter. Oppstartsdato kan avtales med montør på installasjonsdagen. Det er viktig at dette blir gjort før du blir koblet opp.