5G + fiber = sant 💖

Altibox-partnerskapet er Norges største leverandør av internett over fiber. Og vi er (helt objektivt, selvsagt) overbevist om at fiber er det beste. For alle. Likevel er vi glade for at 5G entrer samfunnet. La oss forklare kort (og forhåpentligvis enkelt) hvorfor👇

TEKST: BERGEN FIBER

Økningen i datatrafikken de siste årene har vært eksplosiv, og Norge har den høyeste internettbruken per innbygger av alle landene i Europa. Tidlig i 2020 hadde bare 2,8 prosent av britiske husholdninger fiberaksess, 3,3 prosent av de tyske husholdningene og 4,1 prosent av de italienske. Til sammenligning har 73 prosent av norske husholdninger tilgang til fiber.

Derfor ble det ikke noe problem med hjemmeskole og hjemmekontor her til lands da verden stengte ned. For andre land ble dette en umulighet fordi nettet ikke kunne håndtere pågangen.

Hva er fiber egentlig?

Fiberbredbånd er nemlig, enkelt forklart, internett med uendelig kapasitet. Er det rart vi anbefaler det? Med fiberbredbånd og Altibox kan du i dag få hastigheter helt opp i 1000 megabit per sekund (Mbps) i begge retninger. Til sammenligning vil 5G få hastigheter som kan komme godt over 100 Mbps når det er bygget ut.

Norges mest fornøyde kunder 11 år på rad! Vil du bli en av dem?

Hva med 5G da?

Med 5G vil kapasiteten og opplevelsen din i tillegg påvirkes av antall brukere i samme område, og ytre omstendigheter som avstand til basestasjoner. Som Arne Joramo skrev i Telecom Revy: ‘Jeg elsker min mobil og jeg applauderer 5G, men dersom all fastnett-trafikk skulle inn i mobilnettene ville de knele øyeblikkelig uansett G-faktor.’

Deles kapasiteten med andre brukere? Varierer tilbudet ut fra avstand til leverandørens antenner? Har du like mye datakapasitet ned som opp?
Fiber NEI NEI JA
Hjemmenett 5G JA JA NEI

Så er det slik at 360 000 norske husstander, hovedsakelig i spredt bebygde strøk, mangler bredbånd. På noen av disse stedene er det ikke praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett. Da er 5G en god løsning!

Men: 5G-teknologien forutsetter basestasjoner med fibertilknytning. Disse må i tillegg plasseres tettere enn dagens 4G-sendere for å levere tilsvarende rekkevidde. 5G-utbyggingen er altså helt avhengig av at fiber bygges ut parallelt.

Test hastigheten på ditt nett her

Hvordan velge?

For deg som skal ta stilling til valget for egen del, er det viktig å tenke på om du har behov for stabilt høy datakapasitet både ned til deg og opp fra deg.

I de fleste tilfeller er det viktig med høy kapasitet ned. Ingen liker å vente på at sider, serier, systemer eller spill står og laster. Sitter du på hjemmekontor, har hjemmeskole eller gamer, er behovet i tillegg stort for høy kapasitet andre veien, altså opp fra deg. Med Altibox-fiber får du symmetriske hastigheter – som betyr at kapasiteten ned til deg er den samme som opp fra deg. Ikke noe å tenke på der, altså.

Surfing 

Strømming

Backup Hjemmekontor

Skole

Gaming

Videokonferanse

Ned
(til deg)
Høyt
behov
Lavt
behov
Høyt
behov
Opp
(fra deg)
Lavt
behov
  Høyt
behov
Høyt
behov

Videre er det like viktig i forbindelse med bredbånd som andre ting du kjøper, at du velger en leverandør som har andre fornøyde kunder. For å se en uavhengig vurdering av kundetilfredsheten hos de forskjellige tilbyderne, kan du følge denne linken.

Ja takk, begge deler

Oppsummert, altså, i tilfelle dette ble litt forvirrende: Vi unner alle i Norge godt nett. Derfor er vi glade for at de som ikke har mulighet til å få fiber, kan koble seg på 5G-nettet, OG for at fiberen gjør denne utviklingen mulig.