Altibox inngår samarbeid med Barnevakten

Styrker arbeidet med å gjøre barn og unge trygge og bevisste i sin atferd på nettet.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2023/08/Altibox-og-Barnevakten-960x438.jpg
Ansatte i Barnevakten og Altibox ser fram til samarbeidet som styrker arbeidet med forebygging av nettmobbing og nettovergrep. (Foto: Andreas Veggeland, Altibox)

Altibox har inngått et langsiktig samarbeid med den uavhengige stiftelsen Barnevakten. I tillegg til å få tilgang til Barnevaktens ulike artikler om nettvett og spill, vil kunder i Altibox-partnerskapet få muligheten til å delta på gratis webinar og skoler og FAU-er kan søke om å få dekket foredraget «Kveldsskolen» med Barnevakten.

– Vi er svært glade for at Altibox ønsker å bidra aktivt til at flere barn og unge er trygge og bevisste mediebrukere gjennom dette samarbeidet. Denne avtalen gjør det mulig å nå enda lenger ut med nyansert og kvalitetssikret informasjon som forebygger blant annet nettmobbing og nettovergrep og bidrar til at barn og unge får gode medieopplevelser gjennom spill, film og lærerike apper, sier daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik i Barnevakten.

Barnevaktens formidling retter seg både mot unge og foreldrene deres.

– I vårt ønske om å bidra til at alle gode foreldre der ute også er gode digitale foreldre, finnes det ikke en bedre alliert enn Barnevakten. Sammen ønsker vi å inspirere foreldre til å forstå og engasjere seg i barn og unges digitale liv – slik at barna får gode rammer og hjelp til det vi kaller digital dømmekraft. Forhåpentligvis bidrar dette samarbeidet til at enda flere får en bedre digital hverdag, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.

Om Barnevakten:
Barnevakten er en fri og selvstendig stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier, og Barnevaktens visjon er at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte.
https://www.barnevakten.no