Altibox inngår samarbeid med MOT Norge

Langsiktig samarbeid skal hjelpe ungdom å skape et bedre sosialt digitalt liv.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2023/08/Altibox-og-mot-960x438.jpg

Altibox har inngått et langsiktig strategisk samarbeid med MOT Norge for å styrke arbeidet for å redusere netthets og ekskludering på nett. Som en del av samarbeidet, har Altibox finansiert og gitt innspill til en helt ny økt om digital inkludering som MOT har utviklet. Denne vil alle 8. klassinger på MOT-skoler få gleden av å møte i klasserommet denne høsten.

– Vi er utrolig glade og stolte for å ha fått en ny gullpartner som ønsker å bidra til å styrke MOTs formål med å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Altibox har hjertet på rett sted, og er opptatt av å gjøre en forskjell i samfunnet. Det er vi stolte av å være på lag med. Sammen med Altibox skal MOT nå sette enda mer fokus på den digitale verdenen. Det er en grenseløs verden, og ungdom ytrer at de ønsker veiledning og støtte også på denne arenaen. Målet er å bevisstgjøre og gi ungdom verktøy slik at de kan ta egne valg, og sette egne grenser – og kanskje bli enda bedre på å løfte blikket og se om alle er inkluderte, sier daglig leder Regine Oen Hatten i MOT Norge.

Som en del av samarbeidet planlegges det også webinarer rettet mot foreldre for å øke kunnskapen om ungdoms digitale hverdag.

– MOTs arbeid med å utvikle robuste inkluderende ungdommer passer svært godt med Altibox’ mål om å skape en bedre digital hverdag med rom for alle. Vi ser fram til å sette digital inkludering skikkelig på agendaen sammen med MOT, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.

Unikt for MOT-programmet er at det er motiverte lærere, som allerede har et tillitsforhold til elevene, som trenes til å bli MOT-coacher og gjennomfører øktene. På den måten får elevene ta del i et motiverende og inkluderende program med høy kvalitet og stort engasjement.

– Det vi setter høyt med MOT er at de jobber så tett på ungdommen og dermed kjenner godt til hvilke problemstillinger de møter i hverdagen. Vi tror at den fysisk samhandlingen som skjer i MOT-øktene er en unik måte å få den tette og direkte dialogen som trengs for å bidra til å skape refleksjon og endring, sier Tor Morten Osmundsen.

Les mer på altibox.no: Åtte av ti sier de får et bedre liv med MOT

Om MOT: 

MOTs viktigste samfunnsoppdrag er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det styrker mental helse og forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, psykiske vansker og kriminalitet.
https://www.mot.no/