Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere – søk om sponsorsamarbeid hos oss!

I Viken Fiber er vi opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar ved å støtte saker i nærmiljøet som er viktige for kundene våre. Vi ønsker å bidra til et bedre lokalsamfunn ved å skape gode opplevelser i hele vårt geografiske nedslagsfelt.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2022/01/DBK_lan-980x438.jpeg

Tekst: Camilla M Claussen / Anne G L Ringsevjen  Alle foto: DBK

Vi søker bredde i våre sponsorater med ulike idrettsgrener, frivillige organisasjoner og andre aktiviteter som bidrar til gode og sunne oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Vi støtter også arrangementer som relaterer seg til tjenestene vi leverer, som lan, offentlig visning av filmer eller idrettsarrangementer.

E-sport som tilbud til barn og unge

Koronakrisen har skapt vanskeligheter for mange, spesielt for idrettslag og frivillige organisasjoner. Tross utfordringene, har mange snudd seg rundt og funnet alternative løsninger for å opprettholde driften og tilbudet de har til lokalsamfunnet.

I fjor mottok vi rett i underkant av 70 søknader om støtte og sponsorsamarbeid. Det ble inngått både avtaler om langvarige sponsorsamarbeid og vi fikk ta del i flere mindre arrangementer over hele Østlandet.

En fellesnevner for flere av organisasjonene vi inngikk samarbeid med, var at de hadde startet med e-sport som del av sitt tilbud til barn og unge. Som fiberleverandør synes vi at det er svært givende å kunne bidra til å skape et sunt læringsmiljø og gode holdninger i spilling på nett. Samtidig kan vi levere et lynraskt fibernett til klubbene.

Fjoråret ga oss flere anledninger til å bli kjent med samarbeidspartnerne og deres medlemmer. Blant annet fikk vi bli med på flere lan og data-arrangement som varte over flere dager. For oss er det viktig å ikke kun støtte med pengebeløp, men også få lov til å være del av organisasjonene vi støtter.

Søk om sponsorsamarbeid i dag!

Vi stiller ofte opp på arrangementer og bidrar med aktiviteter tilpasset den aktuelle målgruppen.

Nå håper vi med denne saken å spre det glade budskap om at vi i år vil støtte enda flere lokale lag og organisasjoner og håper at nettopp din organisasjon vil samarbeide med oss.

Vi gleder oss til å høre fra deg!