Et bedre lokalsamfunn

For oss er det viktig å støtte saker som er viktige for kundene våre og som bidrar til et bedre lokalsamfunn. Vi vil skape gode opplevelser for mange og sponse formål som dekker hele vårt geografiske nedslagsfelt.

Vi søker bredde i våre sponsorater med ulike idrettsgrener, organisasjoner og kulturliv, Vi støtter også arrangementer som relaterer seg til tjenestene vi leverer, som lan og offentlig visning av filmer/ idrettsarrangementer. Det er fint om du leser teksten under før du fyller ut søknaden.

Vi sponser ikke enkeltpersoner, reiser/ turer, religiøse organisasjoner og politiske partier.

Vi behandler søknader to ganger i året – mai og november. Forespørsler som krever rask behandling vurderes fortløpende.

Søk om sponsormidler her