E-sport i IL Hei – et trygt og inkluderende miljø

Idrettslaget Hei i Porsgrunn er en av Telemarks største breddeklubber med egne grupper for fotball, håndball, ski og E-sport. Idrettslaget jobber hver dag for å skape idrettsglede, samhold og en trygg mestringsarena for barn og unge, rett og slett en god møteplass for hele lokalmiljøet.
– Det aller meste av arbeidet som gjøres i og rundt idrettslaget blir utført på dugnad av ivrige ildsjeler med en veldig stor og god dugnadsånd for klubben vår forteller leder IL Hei E-sport, Snorre Nenseth.


En trygg og inkluderende arena

– I IL Hei skal alle trives, få utfordringer og oppleve mestringsfølelse som er tilpasset alder, modning og ferdighetsnivå. Vi har fokus på inkludering og et godt miljø, samt å fremme interessen for e-sport i idrettslag både lokalt og regionalt. Med e-sport-gruppen i IL Hei skaper vi en organisert, trygg og inkluderende arena rundt det som for veldig mange barn og unge i dag er en stor hobby og lidenskap på hjemmebane, sier Nenseth.

Viken Fiber var et enkelt valg

E-sport-gruppen holder til i nyoppussede lokaler på Hei klubbhus hvor e-sport rommet er fullt utstyrt med kapasitet til å ha 14 spillere og en trener på plass pr. trening. – Vi ønsket et samarbeid med Viken Fiber av flere grunner. Først av alt så måtte vi sørge for å oppgradere en veldig gammel og ustabil internettløsning som vi hadde på klubbhuset vårt fra før. Når vi skulle kvitte oss med den gamle løsningen så ble valget enkelt da vi fikk anledning til å få den aller beste løsningen for fibertilknytning i markedet levert av Viken Fiber. Samtidig var det også positivt for oss at vi kunne gjøre noe av installasjonsjobben med hjelp av egeninnsats. Linjen som vi la inn sørget for god nok kapasitet og meget lav latency, noe som var viktig når vi skulle bygge det nye e-sportrommet vårt, samt viktig for alle andre enheter som vi har på klubbhuset som krever tilgang til internett.

Perfekt match

– Vi måtte også sørge for å ha en stabil løsning med lite eller ingen nedetid og gode SLA nivåer. Dette matchet veldig bra med avtalen vi inngikk med Viken Fiber. Samtidig synes vi det var veldig kult at Viken Fiber og Altibox satser såpass mye på gaming og e-sport, så dette var en perfekt match for oss, forteller Nenseth videre. – Samarbeidet med Viken Fiber betyr utrolig mye for oss som idrettslag da vi ved siden av å ha en rå internettløsning som gir oss mange muligheter lokalt, også sparer mye penger på kostnadssiden. Samtidig kan vi få tilsendt kule giveaways og profileringsartikler som vi kan benytte ved diverse arrangementer som vi organiserer. Vi har også har mulighet til å skru opp båndbredden vår i perioder hvor vi har behov for dette, for eksempel dersom Hei E-sport eller idrettslaget som sådan skal ha større arrangementer som krever mye båndbredde. Kort fortalt så er IL Hei veldig fornøyd med samarbeidet med Viken Fiber sier Nenseth.

Økende interesse

– Vi har nå blitt en veletablert gruppe og er stolte av å tilby et godt alternativt breddetilbud til barn, ungdom og de litt eldre, forteller Nenseth. – Vi har i skrivende stund 65 registrerte spillere, fem personer i Sportslig Utvalg og ni trenere i Hei E-sport. Målgruppen er i hovedsak barn og unge i alderen 12-17 år, men vi har ganske nylig har startet opp en seniorgruppe for spillere som er over 18 år også. Vi ser at interessen for e-sport- tilbudet vårt er økende og vi vil derfor sikte på å kunne inkludere flere spill og ha tilbud til flere årskull etter hvert.