Stokke IL satser på e-sport

Stokke IL tilbyr i dag et godt breddetilbud med aktiviteter innenfor ski, fotball, orientering, håndball, petanque og turn til aktive i alle aldre. Klubben er også den første i Vestfold til å etablere et eget tilbud innen e-sport.
– Vi opplever at mange unge i dag faller ut av organisert idrett av flere årsaker. Vi ønsker derfor nå gi et tilbud til alle i nærområdet om å drive med e-sport, forteller markedsleder Lars Olborg.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2021/08/Daniel-spiller-RL-Stokke-IL-980x438.png

Avhengig av godt nett

Lav ping, lite til ingen nedetid og høy redundans er superviktig for utøvere av e-sport. For Stokke IL ble dermed Viken Fiber en naturlig samarbeidspartner.  – Vår erfaring er at Viken Fiber leverer stabilt og raskt nett. Samtidig tar Viken Fiber et samfunnsansvar ved å sponse lokalt, noe vi vurderer som svært viktig når vi inngår sponsoravtaler. At Altibox også jobber hardt for å være best for gamere gjorde valget av samarbeidspartner enkelt for oss, sier Olborg.

 

E-sport for trivsel og mestring

– Vi ønsker å drifte en aktivitet som bygger på trivsel og mestring, hvor vi skal jobbe for å kunne gi god sportslig utvikling av enkeltspillere innen e-sport. Vi skal etablere et positivt og godt miljø, som bygger på gode holdninger og samhold, og vi skal også tilby e-sport til barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser eller andre utfordringer, sier Lars Olborg videre.

– Klubben skal kontinuerlig jobbe for å kunne tilby medlemmene det beste e-sport tilbudet. Gruppen skal jobbe aktivt for å løfte e-sport i lokalmiljøet, samt støtte oppunder den pågående utviklingen av e-sport som egen gren regionalt og nasjonalt. Blant annet ønsker vi i Stokke IL et tett samarbeid med andre lokale klubber i regionen og tar sikte på regelmessige kunnskaps- og erfaringsløft. For å få til dette er vi helt avhengig av gode partnere og støttespillere som Viken Fiber.

 

Barn og unge trenger heiagjengen – uansett arena!

Når barna spiller på nett, er det like seriøst som en trillende ball på gressmatta, eller klare toner på gitaren. Her er fire tips til hvordan du kan heie gameren din opp og frem:

  • Snakk sammen! Vis samme interesse for gamingen som du gjør for redninga på strek, eller piruetten på scenen.
  • Sett av tid til å spille med barna. Det formilder aksept og nysgjerrighet.
  • Les og lær. Sjekk barnevakten.no for supre artikler om aldersgrenser og spill.
  • Forstå. Lær lengden på spillet, og hva det innebærer. La barna spille ferdig runden, ikke avbryt underveis.