Altibox vekstvinner innen både bredbånd og tv

Ferske tall fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) viser at Altibox-partnerskapet vokser mest på både bredbånd og tv-distribusjon i Norge.

Ekom-statistikken for 2020 viser at Altibox-partnerskapet har en markedsandel på 27,6 prosent innen fast bredbånd i Norge. Dette er en økning på to prosentpoeng siden 2019.

Ingen av konkurrentene har den samme fremgangen som Lyse-selskapet Altibox, som er Norges nest største leverandør av fast bredbånd og dermed befester posisjonen som tele-Norges viktigste utfordrer. Gjennom Altibox-partnerskapet leveres kommunikasjonstjenester til privat-kunder, bedrifter og det offentlige på egen infrastruktur i hele landet.

Ifølge NKOM var det Altibox-partnerskapet som bygget mest fiber i Norge i fjor. Totalt sto partnerskapet for 40 prosent av økningen i fiber-aksessene nasjonalt.

TV-vekst

Når det gjelder markedsandeler innen tv-abonnement, er Altibox vekstvinner. Også innen TV er Altibox nest størst i landet, med en markedsandel på 22,4 prosent (økning på 2,7 prosentpoeng siden 2019).

– Vi er glade for å ta stadig større markedsandeler i det norske telekommarkedet. Vi ser at den storstilte bredbåndsutbyggingen som vi og andre kommersielle aktører har stått i bresjen for, gjør at en stadig større del av befolkningen har tilgang til høyhastighets bredbånd. Men vi gir oss ikke før alle har bredbånd, sier konserndirektør tele i Lyse, Toril Nag.

Vurderer mobilmarkedet

De aller fleste med Altibox får bredbånds- og underholdningstjenester levert over fibernett, men Lyse har det siste året også gjennomført pilotering med bredbånd levert via mobilsignaler. Blant annet har det lykkes å levere en fullverdig tv-løsning over fast trådløst bredbånd sendt over 4G og 5G. Lyse har lisens på et eget frekvensområde som er brukt til piloteringen. Målet har vært å lære mer om mobile løsninger i perioden frem mot høstens kommende frekvensauksjon.

– Vi har foretatt en analyse som viser at vår svært omfattende eksisterende fiberinfrastruktur er glimrende posisjonert for en eventuell utvidelse med basestasjoner for mobilteknologi. Når mobilfrekvensene for de neste 20 årene legges ut på auksjon, er det da naturlig at vi vurderer hvilken rolle vi skal ta i det fremtidige norske mobilmarkedet, sier Toril Nag.