Koronaviruset – Dette gjør Viken Fiber

Vi har innført en rekke tiltak for å forsøke å begrense utbredelsen av koronaviruset.

Sist oppdatert: januar 2022

I tråd med oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet har Viken Fiber innført en rekke tiltak for å bidra til å redusere smitte fra person til person i samfunnet og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å forsøke å begrense smitte samtidig som vi tar grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur.

For å sikre at våre kunders og ansattes sikkerhet og helse ivaretas i den pågående perioden med koronavirusutbrudd, har vi innført en del tiltak. Her er en oversikt over noen våre forholdsregler:

For ansatte

  • Digitale samhandlings-plattformer benyttes i størst mulig grad fremfor fysisk møte.
  • Det legges opp til utstrakt bruk av hjemmekontor.
  • Tjenestereiser og allerede planlagte reiser skal utsettes eller avlyses.
  • Deltagelse på fysiske møter, arrangementer, kurs og seminarer skal utsettes eller avlyses.

Våre eksterne montører og selgere vil

  • Holde avstand og benytte munnbind. Ikke håndhilse på kunder.  Dette gjøres med kundens beste i tankene, og har som formål å utelukke potensielle smittepunkter.
  • Alltid ha tilgang på antibakteriell håndvask som brukes før og etter oppdrag.
  • I denne perioden ha lav terskel for å sette seg selv i karantene skulle det være mistanke om kontakt med smittebærere.
  • Ikke møte på kontor i løpet av dagen. De oppholder seg hjemme og ute hos kunder.

Våre kundebehandlere vil i forkant av montørbesøk kunne spørre om du har:

  • Vært i kontakt med noen som sitter i karantene, eller sitter i karantene selv.

I slike tilfeller vil vi selvfølgelig booke et nytt avtaletidspunkt som passer begge parter. Dette gjør vi på bakgrunn av kunders og ansattes sikkerhet.

Økt kapasitet

En ny hverdag med hjemmekontor, skole via nettet, og avlyste fritidsaktiviteter som gjerne erstattes med mer strømming og mer gaming. Det gir stort trøkk på internett. Trafikken i nettet vårt har økt med 50% på dagtid og vi ser at det også har økt betydelig på kveldstid. Vi har derfor forsterket nettet og sammen med Altibox har vi økt kapasiteten til å levere våre tjenester. I tillegg har vi økt beredskapen for å overvåke utviklingen og gjør proaktivt tiltak med videre forsterking av nettet. Vi har også innført at alt planlagt vedlikehold skal utføres på natten for å sikre at våre kunder har stabile tjenester på dag- og kveldstid.

Les mer om det vi gjør for å opprettholde god nettkapasitet: Vi jobber for å opprettholde god nettkapasitet 

Pressemelding fra Altibox: Koronavirus fører til sterk økning i nettbruk