Slik får vi bredbånd til alle

9 av 10 innbyggere i Norge har tilgang til høyhastighetsbredbånd – det er helt i verdenstoppen. Dette hjelper likevel lite når ti prosent av oss enten mangler bredbånd helt, eller har så lav hastighet at det er utfordrende å ha hjemmekontor eller bruke digitale tjenester. En egen bredbåndsutbyggingslov pålegger det offentlige å legge til rette for en enklere og mer effektiv bredbåndsutbygging. Dessverre har ikke myndighetene tatt denne loven inn over seg, men innfører i stedet nye forskrifter som påvirker effektiviteten og forutsigbarheten for utbyggerne i negativ retning.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2021/05/AdobeStock_231174539-1-980x438.jpeg
To forslag til mer effektiv bredbåndsutbygging

Mange mener at myndighetene må bevilge mer penger slik at det blir fart på spleiselaget mellom utbyggerne, kommunene og staten. Vi har i tillegg to konkrete forslag som vil gi ytterligere boost til bredbåndsutbyggingen, uten store utgifter for myndighetene:

  • Det må snarest komme på plass en veileder til ledningsforskriften, slik at denne blir praktisert likt og rettferdig. Ledningsforskriften, også kalt graveforskriften, trådte i kraft for tre år siden. Mange kommuner følger den ikke, og tolker den i tillegg på en måte som fører til unødvendig byråkrati og økte kostnader. Det fører til at bredbåndsutbyggere må nedprioritere i disse områdene.
  • Det må gjøres forskjell på telekomledninger og andre typer ledninger i standarder og regelverk. En ny ledningsregistreringsforskrift som kommer i juli 2021, fører til svært fordyrende dokumentasjonskrav for bredbåndsutbyggere. Blant annet skal smale og grunne telekomgrøfter sidestilles med store og dype grøfter for vann, gass og avløpsledninger.
Nei til unødvendige dokumentasjonskrav!

I 2020 gravde Viken Fiber omtrent 600.000 meter grøft fordelt på ca. 30 gravelag. Dokumentasjon av grøftene ble godt ivaretatt av 1-2 årsverk i selskapet. Den nye ledningsregistreringsforskriften pålegger oss å ta bilde av hver eneste åpne grøftemeter – det vil medføre mellom 60.000 og 90.000 fotografier som må administreres og lagres. Dette blir ressurskrevende og kostbart, og gjør at grøftene blir stående lenger åpne. I tillegg er en stor del av bredbåndsutbyggingen i spredt bebygde strøk dugnadsarbeid der innbyggerne selv er med og graver, men de nye dokumentasjonskravene gjør dette vanskelig. Effektiv gravemetodikk som tidvis benyttes for å unngå åpne grøfter, vil heller ikke kunne brukes lenger.

Dyrere og dårligere

Viken Fiber må ansette 30 ekstra medarbeidere for å klare å etterleve de nye dokumentasjonskravene. Dette fører i praksis til høyere priser og dårligere effektivitet på utbyggingen, noe som vil påvirke både tilbud og etterspørsel. Det som skulle gitt flere av oss tilgang til bredbånd, står i stedet i fare for å bli torpedert av myndigheter som innfører lite gjennomtenkte, byråkratiske og kostbare snublesteiner for utbyggerbransjen.

Vi er klare for å fullføre arbeidet med å gi høyhastighetsbredbånd til alle. La oss håpe at politikerne er enige, følger sitt eget lovverk og legger forholdene til rette.

Anne Berit Rørlien, administrerende direktør Viken Fiber – Norges største fiberselskap.