Her er stabilt nett og bredbånd livsviktig

Mental Helse Hjelpetelefon er kritisk avhengig av stabilt nett og bredbånd. Dette leverer Viken Fiber, en pålitelig og uunnværlig støttespiller for svartjenestene.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2024/01/Vikenfiber-mentalhelse-7-980x438.jpg
Viken Fiber sørger for at Mental Helse Hjelpetelefon har stabilt nett og bredbånd 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

– Konsekvensene kan være store om vi har tekniske problemer midt under en samtale. At Viken Fiber leverer gode og stabile tekniske løsninger er helt kritisk for oss, forteller Håvard Tønnesen.

Håvard er IKT driftsansavrlig for hele Mental Helse-organisasjonen, og har i 15 år sørget for at svartjenestene har de beste IKT løsningene.

– Vi har benyttet fibernett fra Altibox siden 2012, noe som har fungert veldig bra for oss. Stabilitet og god kundeservice er primærgrunnen til at vi fortsetter å velge dem, forteller Håvard.

– Vi har aldri opplevde langvarige tekniske problemer, om en ser bort i fra at en gravemaskinfører kuttet fiberkabel en gang, ler han.

– Da var Viken Fiber raskt på ballen, og innen noen timer var feilen fikset, legger han til.

mental helse

ALLTID ET GODT SAMARBEID MED VIKEN FIBER: IKT driftansvarlig ved Mental Helse, Håvard Tønnesen, roser tjenestene til Viken Fiber.

Over 170 000 telefoner i året

Mental Helse Hjelpetelefon sine svartjenester er gratis og døgnåpne. Her jobber det 70 ansatte som svarer på både telefon, chat og skrivetjenester fra folk i hele landet.

– Her er du anonym og de du snakker med har taushetsplikt, forteller IKT ansvarlig.

– Bare i år har vi mottatt over 170 000 henvendelser samlet på våre telefontjenester, og tett opp i 140 000 chatter.

I og med at svartjenestene jobber 24/7, 365 dager i året, med til tider ganske alvorlige personlige kriser, kan konsekvensene bli store om de får tekniske problemer.

– Jeg vil si at det er livnødvendig. Snakker vi eksempelvis med en person som har selvmordstanker er det kritisk at vi holder linjen.

– Vi har reddet mange liv her, legger han til.

– Så for oss og de som tar kontakt, er det kritisk med de gode og stabile tekniske løsningene Viken Fiber leverer.

Les også: Lot serverne bli igjen i fortiden

Ekstra trykk i julen

Det er ingen hemmelighet at det er en del som sliter i julen. Det kan være en utfordrende tid, hvor det å kunne ha noen å prate med i de tyngste stundene kan ha stor verdi for veldig mange.

– Utenforskap og ensomhet er ofte temaer som melder seg i høytider, da er våre veiledere gull verdt for de som trenger en samtalepartner som ikke dømmer, men støtter og gir gode råd. Vi bemanner alle våre tjenester så godt som vi har mulighet til i julen, forteller Aslaug Timland Dale.

Hun er leder for svartjenesten i Mental Helse Hjelpetelefon og forteller oss at de hver dag hjelper folk i alle ulike livssituasjoner.

– Vi snakker med ensomme, folk med relasjonsproblemer, økonomiproblemer, ulike mentale lidelser. Uansett hva det gjelder så er vi her.

– Jeg pleier å si at vårt viktigste verktøy i denne jobben er to ører og en munn.

mental helse

– Her jobber det mennesker med alle type bakgrunner. Vi skal speile hele samfunnet. Det viktigste kravet vi setter til våre ansatte er at de skal være medmennesker som lytter, forteller Aslaug.

mental helse

En av de ansatte har jobbet som ekstravakt i svartjenesten i snart tre år og forteller at det er en utrolig meningsfull jobb.

– At man har mulighet til å hjelpe et annet menneske og utgjøre en forskjell er utrolig givende, forteller hun.

Lynrask på både nett og service

Viken Fiber leverer internett og TV-tjenester til bedrifter og privatpersoner over hele Norge.

Et raskt og stabilt internett blir stadig viktigere i både husholdninger og bedrifter. Alt fra surfing, gaming, radio, TV og chat går gjerne over nettet.

– En stabil og pålitelig teknisk infrastruktur utgjør selve ryggraden i enhver hjelpetelefon. Det er kritisk å kunne tilby en uavbrutt kommunikasjonskanal for de som trenger hjelp, og dette avhenger direkte av pålitelige tekniske løsninger, noe Viken Fiber leverer til oss, forteller Håvard.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Viken Fiber for støtten Mental Helse sine svartjenester har fått. Vi setter utrolig stor pris på at dere hjelper oss med å hjelpe andre.

– Mental Helse er helt avhengig av økonomisk støtte fra privatpersoner og bedrifter for å holde alle tjenestene bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året, avslutter IKT driftsansvarlig.