Sponsorsamarbeid gir stor merverdi for lokalt næringsliv!

– Det fine med å være med i Strømsgodset sponsorpool, er det å få tilgang til det enorme nettverket med andre sponsorer, skape nye kontakter og dra nytte av hverandre, sier Kristian Martinsen, salgssjef bedrift i Viken Fiber.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2024/04/IMG_1220-1-980x438.jpg

For Viken Fiber er det viktig å være en synlig sponsor på vegne av både kunder og ansatte, og å skape en stolthet.

– Alle i sponsorpoolen er stolte av å støtte byens fotballag, og når vi i tillegg kan få gode relasjoner med de andre støttespillerne, kommer det alle til gode. Vi får vist oss frem for publikum på kamper og for andre sponsorer, bekrefter Kristian Martinsen.

sponsorsamarbeid

Med hjerte for Drammen og Strømsgodset, Erlend Fosså og Kristian Martinsen (Viken Fiber), Espen Furuheim Johansen (Kaffebryggeren) og Selim Emeci (Strømsgodset).

Viken Fiber bygger og drifter fibernett og leverer Altibox bredbåndstjenester til både private og bedrifter over hele Østlandet, og er blant de største i regionen. Å være sponsor for Strømsgodset gir dem synlighet både blant publikum og kunder, i tillegg er det bra for lokalmiljøet i Drammen. – For våre kunder er det viktig å støtte saker som betyr noe for kundene og lokalmiljøet.

– Dette er en fin måte å styrke det lokale næringslivet på, når vi kan handle lokale tjenester og produkter fra bedrifter vi ellers ikke hadde kommet så lett i kontakt med, sier Erlend Fosså som er key account manager i Viken Fiber.

Unike muligheter for små bedrifter

Serve (tidligere Canon) selger møteromsløsninger, digital skilting, dokumenthåndtering og printere, og datterselskapet Kaffebryggeren leverer kvalitetskagge og kaffemaskiner. Nå har de inngått en avtale med Viken Fiber om å leverer kaffemaskiner til deres lokaler, slik at alle de ansatte kan nyte god kaffe hver dag.

– Å være en del av sponsorpoolen til Strømsgodset gir et unikt kundegrunnlag for oss i Serve og Kaffebryggeren, sier Espen Furuheim Johansen som er produktansvarlig for kaffe- og vannløsninger i Serve. Strømsgodset skaper mye engasjement både i byen og internt hos oss, og det er en fantastisk mulighet for å komme i kontakt med nye kunder når de inviterer til sammenkomster og arrangementer. Da er det også lettere å ta en telefon til en eventuell ny kunde i sponsornettverket når vi allerede har møttes.

For Serve og Kaffebryggeren er verdien av sponsornettverket betydelig og en unik tilgang til potensielle kunder.

– Vi er en liten bedrift som drar stor nytte av det kundegrunnlaget Strømsgodsets sponsorer gir oss tilgang til, forteller Espen.

Les også: Gode grunner til å velge fibernett fra oss

Næringslivet avgjørende for klubben

Selim Emeci er salgssjef i Strømsgodset og en av tre som jobber med sponsorprogrammet. Han ser hvilken effekt nettverket i sponsorpoolen har for både bedriftene og næringslivet i Drammen. Felles for alle er engasjementet for laget og klubben og den verdien det gir for både ansatte og publikum.

– Det skal være mer enn bare gøy å være sponsor for Strømsgodset, det skal gi en merverdi og det får de gjennom sponsorprogrammet vårt hvor de møter hverandre på tvers av bransjer, sier Selim Emeci.

sponsorsamarbeid

Fra venstre Selim Emeci (Strømsgodset), Kristian Martinsen (Viken Fiber), Espen Furuheim Johansen (Kaffebryggeren) og Erlend Fosså (Viken Fiber).

Strømsgodset har ca 150 sponsorer i sitt sponsornettverk, store og små, og alle er like viktige. Det merker de spesielt på kamper og når de arrangerer sammenkomster for sponsorene.

– Mange av arrangementene er nettopp for å skape nettverkene sponsorene imellom og få alle til å møtes på tvers av bransjer og interesser. Felles for alle er stoltheten over fotballklubben, spillerne og lagene, sier Selim Emeci.

– Det er viktig for våre sponsorer at vi i Strømsgodset har et klart og tydelig samfunnsoppdrag, det ligger en forventning om det, sier Selim Emeci. Blant de tiltakene vi har er blant annet «Blå inspirasjon» som er et jobbsøkerkurs i samarbeid med NAV. Her hjelper vi ungdom under 30 år som har falt litt utenfor å få inspirasjon og hjelp til å komme i jobb. Dette får vi til takket være våre sponsorer.

Både Viken Fiber og Kaffebyggeren mener det gode sponsornettverket er en unik møteplass for potensielle nye kunder, samtidig som man støttes opp om Drammens stolthet, Godset!