Altibox deler sensordata med havvarsel.no

De siste årene har Altibox plassert ut nærmere 100 temperaturmålere ved badeplasser over hele landet. Nå skal data fra disse bidra til mer presise badetemperaturvarsler i en ny tjeneste fra Havforskningsinstituttet, også for steder hvor det ikke finnes målere i sjøen.

Siden lanseringen av badetassen.no i 2019 har badetemperaturtjenesten fra Altibox rukket å bli svært populær. I samarbeid med lokale fiberselskaper er det plassert ut stadig flere temperaturmålere i sjøen for hver sesong.

Det er kontinuerlige temperaturmålinger fra disse som Havforskningsinstituttet nå skal benytte i sin nye tjeneste havvarsel.no.

Gir mer presis varsel

– Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen i Havforskningsinstituttet.

– Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han.

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse.

– Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Eksempelvis kan temperaturen i en langgrunn bukt være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Samfunnsansvar

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC.

– Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar oss forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen i Havforskningsinstituttet.

Spennende muligheter

Temperaturmålerne i sjøen er koblet til sensornettverket LoRaWAN som er ideelt for Tingenes Internett (IoT). Mange norske kommuner har allerede tatt dette i bruk for å tilby bedre tjenester til sine innbyggere og Altibox ser mange spennende muligheter framover.

– Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox.

Fakta:

IoT-tjenester fra Altibox

 • Ulike produkter, sensorer og tjenester som lar seg koble til internett utgjør tingenes internett, eller Internet of Things (IoT).
 • Altibox-partnerskapet har siden 2018 bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over en million husstander i 100 kommuner. Tjenestene er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur.
 • Altibox tilbyr IoT-tilgang som en kommersiell tjeneste, slik at flere kan benytte sensornettverket til egne sensorer. Selskapets partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester, inkludert Badetassen.no.
 • Altibox ønsker å kunne tilby tjenester som reduserer kostnader og øker effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv.
 • Lyse-eide Altibox ønsker flere IoT-partnere og søker nye samarbeid med lokale fiberselskap, kunnskapsmiljøer og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne ‘ting’ til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.

Altibox deler sensordata med havvarsel.no

De siste årene har Altibox plassert ut nærmere 100 temperaturmålere ved badeplasser over hele landet. Nå skal data fra disse bidra til mer presise badetemperaturvarsler i en ny tjeneste fra Havforskningsinstituttet, også for steder hvor det ikke finnes målere i sjøen.

Siden lanseringen av badetassen.no i 2019 har badetemperaturtjenesten fra Altibox rukket å bli svært populær. I samarbeid med lokale fiberselskaper er det plassert ut stadig flere temperaturmålere i sjøen for hver sesong.

Det er kontinuerlige temperaturmålinger fra disse som Havforskningsinstituttet nå skal benytte i sin nye tjeneste havvarsel.no.

Gir mer presis varsel

– Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen i Havforskningsinstituttet.

– Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han.

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse.

– Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Eksempelvis kan temperaturen i en langgrunn bukt være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Samfunnsansvar

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC.

– Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar oss forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen i Havforskningsinstituttet.

Spennende muligheter

Temperaturmålerne i sjøen er koblet til sensornettverket LoRaWAN som er ideelt for Tingenes Internett (IoT). Mange norske kommuner har allerede tatt dette i bruk for å tilby bedre tjenester til sine innbyggere og Altibox ser mange spennende muligheter framover.

– Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox.

Fakta:

IoT-tjenester fra Altibox

 • Ulike produkter, sensorer og tjenester som lar seg koble til internett utgjør tingenes internett, eller Internet of Things (IoT).
 • Altibox-partnerskapet har siden 2018 bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over en million husstander i 100 kommuner. Tjenestene er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur.
 • Altibox tilbyr IoT-tilgang som en kommersiell tjeneste, slik at flere kan benytte sensornettverket til egne sensorer. Selskapets partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester, inkludert Badetassen.no.
 • Altibox ønsker å kunne tilby tjenester som reduserer kostnader og øker effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv.
 • Lyse-eide Altibox ønsker flere IoT-partnere og søker nye samarbeid med lokale fiberselskap, kunnskapsmiljøer og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne ‘ting’ til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.

Altibox deler sensordata med havvarsel.no

De siste årene har Altibox plassert ut nærmere 100 temperaturmålere ved badeplasser over hele landet. Nå skal data fra disse bidra til mer presise badetemperaturvarsler i en ny tjeneste fra Havforskningsinstituttet, også for steder hvor det ikke finnes målere i sjøen.

Siden lanseringen av badetassen.no i 2019 har badetemperaturtjenesten fra Altibox rukket å bli svært populær. I samarbeid med lokale fiberselskaper er det plassert ut stadig flere temperaturmålere i sjøen for hver sesong.

Det er kontinuerlige temperaturmålinger fra disse som Havforskningsinstituttet nå skal benytte i sin nye tjeneste havvarsel.no.

Gir mer presis varsel

– Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen i Havforskningsinstituttet.

– Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han.

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse.

– Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Eksempelvis kan temperaturen i en langgrunn bukt være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Samfunnsansvar

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC.

– Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar oss forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen i Havforskningsinstituttet.

Spennende muligheter

Temperaturmålerne i sjøen er koblet til sensornettverket LoRaWAN som er ideelt for Tingenes Internett (IoT). Mange norske kommuner har allerede tatt dette i bruk for å tilby bedre tjenester til sine innbyggere og Altibox ser mange spennende muligheter framover.

– Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox.

Fakta:

IoT-tjenester fra Altibox

 • Ulike produkter, sensorer og tjenester som lar seg koble til internett utgjør tingenes internett, eller Internet of Things (IoT).
 • Altibox-partnerskapet har siden 2018 bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over en million husstander i 100 kommuner. Tjenestene er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur.
 • Altibox tilbyr IoT-tilgang som en kommersiell tjeneste, slik at flere kan benytte sensornettverket til egne sensorer. Selskapets partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester, inkludert Badetassen.no.
 • Altibox ønsker å kunne tilby tjenester som reduserer kostnader og øker effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv.
 • Lyse-eide Altibox ønsker flere IoT-partnere og søker nye samarbeid med lokale fiberselskap, kunnskapsmiljøer og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne ‘ting’ til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.

Slik får vi bredbånd til alle

9 av 10 innbyggere i Norge har tilgang til høyhastighetsbredbånd – det er helt i verdenstoppen. Dette hjelper likevel lite når ti prosent av oss enten mangler bredbånd helt, eller har så lav hastighet at det er utfordrende å ha hjemmekontor eller bruke digitale tjenester. En egen bredbåndsutbyggingslov pålegger det offentlige å legge til rette for en enklere og mer effektiv bredbåndsutbygging. Dessverre har ikke myndighetene tatt denne loven inn over seg, men innfører i stedet nye forskrifter som påvirker effektiviteten og forutsigbarheten for utbyggerne i negativ retning.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2021/05/AdobeStock_231174539-1-980x438.jpeg
To forslag til mer effektiv bredbåndsutbygging

Mange mener at myndighetene må bevilge mer penger slik at det blir fart på spleiselaget mellom utbyggerne, kommunene og staten. Vi har i tillegg to konkrete forslag som vil gi ytterligere boost til bredbåndsutbyggingen, uten store utgifter for myndighetene:

 • Det må snarest komme på plass en veileder til ledningsforskriften, slik at denne blir praktisert likt og rettferdig. Ledningsforskriften, også kalt graveforskriften, trådte i kraft for tre år siden. Mange kommuner følger den ikke, og tolker den i tillegg på en måte som fører til unødvendig byråkrati og økte kostnader. Det fører til at bredbåndsutbyggere må nedprioritere i disse områdene.
 • Det må gjøres forskjell på telekomledninger og andre typer ledninger i standarder og regelverk. En ny ledningsregistreringsforskrift som kommer i juli 2021, fører til svært fordyrende dokumentasjonskrav for bredbåndsutbyggere. Blant annet skal smale og grunne telekomgrøfter sidestilles med store og dype grøfter for vann, gass og avløpsledninger.
Nei til unødvendige dokumentasjonskrav!

I 2020 gravde Viken Fiber omtrent 600.000 meter grøft fordelt på ca. 30 gravelag. Dokumentasjon av grøftene ble godt ivaretatt av 1-2 årsverk i selskapet. Den nye ledningsregistreringsforskriften pålegger oss å ta bilde av hver eneste åpne grøftemeter – det vil medføre mellom 60.000 og 90.000 fotografier som må administreres og lagres. Dette blir ressurskrevende og kostbart, og gjør at grøftene blir stående lenger åpne. I tillegg er en stor del av bredbåndsutbyggingen i spredt bebygde strøk dugnadsarbeid der innbyggerne selv er med og graver, men de nye dokumentasjonskravene gjør dette vanskelig. Effektiv gravemetodikk som tidvis benyttes for å unngå åpne grøfter, vil heller ikke kunne brukes lenger.

Dyrere og dårligere

Viken Fiber må ansette 30 ekstra medarbeidere for å klare å etterleve de nye dokumentasjonskravene. Dette fører i praksis til høyere priser og dårligere effektivitet på utbyggingen, noe som vil påvirke både tilbud og etterspørsel. Det som skulle gitt flere av oss tilgang til bredbånd, står i stedet i fare for å bli torpedert av myndigheter som innfører lite gjennomtenkte, byråkratiske og kostbare snublesteiner for utbyggerbransjen.

Vi er klare for å fullføre arbeidet med å gi høyhastighetsbredbånd til alle. La oss håpe at politikerne er enige, følger sitt eget lovverk og legger forholdene til rette.

Anne Berit Rørlien, administrerende direktør Viken Fiber – Norges største fiberselskap.

 

Altibox deler sensordata med havvarsel.no

De siste årene har Altibox plassert ut nærmere 100 temperaturmålere ved badeplasser over hele landet. Nå skal data fra disse bidra til mer presise badetemperaturvarsler i en ny tjeneste fra Havforskningsinstituttet, også for steder hvor det ikke finnes målere i sjøen.

Siden lanseringen av badetassen.no i 2019 har badetemperaturtjenesten fra Altibox rukket å bli svært populær. I samarbeid med lokale fiberselskaper er det plassert ut stadig flere temperaturmålere i sjøen for hver sesong.

Det er kontinuerlige temperaturmålinger fra disse som Havforskningsinstituttet nå skal benytte i sin nye tjeneste havvarsel.no.

Gir mer presis varsel

– Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen i Havforskningsinstituttet.

– Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han.

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse.

– Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Eksempelvis kan temperaturen i en langgrunn bukt være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Samfunnsansvar

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC.

– Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar oss forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen i Havforskningsinstituttet.

Spennende muligheter

Temperaturmålerne i sjøen er koblet til sensornettverket LoRaWAN som er ideelt for Tingenes Internett (IoT). Mange norske kommuner har allerede tatt dette i bruk for å tilby bedre tjenester til sine innbyggere og Altibox ser mange spennende muligheter framover.

– Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox.

Fakta:

IoT-tjenester fra Altibox

 • Ulike produkter, sensorer og tjenester som lar seg koble til internett utgjør tingenes internett, eller Internet of Things (IoT).
 • Altibox-partnerskapet har siden 2018 bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over en million husstander i 100 kommuner. Tjenestene er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur.
 • Altibox tilbyr IoT-tilgang som en kommersiell tjeneste, slik at flere kan benytte sensornettverket til egne sensorer. Selskapets partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester, inkludert Badetassen.no.
 • Altibox ønsker å kunne tilby tjenester som reduserer kostnader og øker effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv.
 • Lyse-eide Altibox ønsker flere IoT-partnere og søker nye samarbeid med lokale fiberselskap, kunnskapsmiljøer og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne ‘ting’ til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.

Koronaviruset – Dette gjør Viken Fiber

Vi har innført en rekke tiltak for å forsøke å begrense utbredelsen av koronaviruset.

Sist oppdatert: oktober 2020

I tråd med oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet har Viken Fiber innført en rekke tiltak for å bidra til å redusere smitte fra person til person i samfunnet og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å forsøke å begrense smitte samtidig som vi tar grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur.

For å sikre at våre kunders og ansattes sikkerhet og helse ivaretas i den pågående perioden med koronavirusutbrudd, har vi innført en del tiltak. Her er en oversikt over noen våre forholdsregler:

For ansatte

 • Digitale samhandlings-plattformer benyttes i størst mulig grad fremfor fysisk møte.
 • Det legges opp til utstrakt bruk av hjemmekontor.
 • Tjenestereiser og allerede planlagte reiser skal utsettes eller avlyses.
 • Deltagelse på fysiske møter, arrangementer, kurs og seminarer skal utsettes eller avlyses.

Våre eksterne montører og selgere vil

 • Dessverre ikke håndhilse på kunder. Dette gjøres med kundens beste i tankene, og har som formål å utelukke potensielle smittepunkter.
 • Alltid ha tilgang på antibakteriell håndvask som brukes før og etter oppdrag.
 • I denne perioden ha lav terskel for å sette seg selv i karantene skulle det være mistanke om kontakt med smittebærere.
 • Ikke møte på kontor i løpet av dagen. De oppholder seg hjemme og ute hos kunder.

Våre kundebehandlere vil i forkant av montørbesøk kunne spørre om du har:

 • Vært ute på reise i risikoområder den siste måneden.
 • Vært i kontakt med noen som sitter i karantene, eller sitter i karantene selv.

I slike tilfeller vil vi selvfølgelig booke et nytt avtaletidspunkt som passer begge parter. Dette gjør vi på bakgrunn av kunders og ansattes sikkerhet.

Økt kapasitet

En ny hverdag med hjemmekontor, skole via nettet, og avlyste fritidsaktiviteter som gjerne erstattes med mer strømming og mer gaming. Det gir stort trøkk på internett. Trafikken i nettet vårt har økt med 50% på dagtid og vi ser at det også har økt betydelig på kveldstid. Vi har derfor forsterket nettet og sammen med Altibox har vi økt kapasiteten til å levere våre tjenester. I tillegg har vi økt beredskapen for å overvåke utviklingen og gjør proaktivt tiltak med videre forsterking av nettet. Vi har også innført at alt planlagt vedlikehold skal utføres på natten for å sikre at våre kunder har stabile tjenester på dag- og kveldstid.

Les mer om det vi gjør for å opprettholde god nettkapasitet: Vi jobber for å opprettholde god nettkapasitet 

Pressemelding fra Altibox: Koronavirus fører til sterk økning i nettbruk 

Altibox deler sensordata med havvarsel.no

De siste årene har Altibox plassert ut nærmere 100 temperaturmålere ved badeplasser over hele landet. Nå skal data fra disse bidra til mer presise badetemperaturvarsler i en ny tjeneste fra Havforskningsinstituttet, også for steder hvor det ikke finnes målere i sjøen.

Siden lanseringen av badetassen.no i 2019 har badetemperaturtjenesten fra Altibox rukket å bli svært populær. I samarbeid med lokale fiberselskaper er det plassert ut stadig flere temperaturmålere i sjøen for hver sesong.

Det er kontinuerlige temperaturmålinger fra disse som Havforskningsinstituttet nå skal benytte i sin nye tjeneste havvarsel.no.

Gir mer presis varsel

– Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen i Havforskningsinstituttet.

– Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han.

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse.

– Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Eksempelvis kan temperaturen i en langgrunn bukt være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Samfunnsansvar

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC.

– Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar oss forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen i Havforskningsinstituttet.

Spennende muligheter

Temperaturmålerne i sjøen er koblet til sensornettverket LoRaWAN som er ideelt for Tingenes Internett (IoT). Mange norske kommuner har allerede tatt dette i bruk for å tilby bedre tjenester til sine innbyggere og Altibox ser mange spennende muligheter framover.

– Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox.

Fakta:

IoT-tjenester fra Altibox

 • Ulike produkter, sensorer og tjenester som lar seg koble til internett utgjør tingenes internett, eller Internet of Things (IoT).
 • Altibox-partnerskapet har siden 2018 bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over en million husstander i 100 kommuner. Tjenestene er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur.
 • Altibox tilbyr IoT-tilgang som en kommersiell tjeneste, slik at flere kan benytte sensornettverket til egne sensorer. Selskapets partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester, inkludert Badetassen.no.
 • Altibox ønsker å kunne tilby tjenester som reduserer kostnader og øker effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv.
 • Lyse-eide Altibox ønsker flere IoT-partnere og søker nye samarbeid med lokale fiberselskap, kunnskapsmiljøer og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne ‘ting’ til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.

Best i Drammen på Fiberbredbånd

Tekst: Jahn-Arne Olsen | DA Næringsliv

Viken Fiber kan på kort varsel levere lynrask og stabilt fiberbredbånd til de fleste bedrifter i Drammen. – Vi har et meget godt utbygd fibernett i byen, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien.

 Anne Berit Rørlien er administrerende direktør i drammensbedriften Viken Fiber, som har 200.000 kunder i Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.

Drammensbedriften Viken Fiber er med sine 200.000 kunder, derav 6.600 bedrifter, en stor aktør i det norske telekom-markedet. De tilbyr i dag fibertilknytning i over 50 kommuner i fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Oslo. – Vi har vært lenge i Drammen og har etter hvert lagt fiberkabler i store deler av byen. Ingen andre har en tilsvarende dekning.

Kobbernettet nedlegges

– Det gamle kobbernettet legges ned i løpet av få år, så det er på tide å legge om til fiber, som uten tvil gir den mest fremtidsrettede løsningen både med hensyn til raskhet og stabilitet, sier Rørlien.
– For de fleste bedrifter er det avgjørende å ha et godt trådløst nett, og kravene vil bare øke etter hvert som flere tjenester og styringsprosesser blir heldigitalisert. Vi har et av markedets råeste og mest stabile bredbånd for bedrifter – og kan tilby overføringskapasitet som passer selv de mest krevende kunder.- Fiber sikrer like god kapasitet både til nedlasting og opplasting, og vi legger stor vekt på at kundene ikke skal forstyrres eller forsinkes av naboens eller andre nærliggende bedrifters databruk.

Leverer Altibox

Mens Viken Fiber står for utbyggingen av selve fibernettet, leverer de produkter, tekniske løsninger og tjenester fra Altibox, et partnerskap av lokale leverandører som strekker seg over hele landet.. – Vi er en del av dette partnerskapet, og det er Altibox, som er merkevaren, sier Anne Berit Rørlien. – Kjerneproduktet i bedriftsmarkedet er trådløs forbindelse med egne rutere og forsterkere for å etablere god forbindelse i hele bedriften. Vi legger stor vekt på at kunden skal ha en god opplevelse uansett hvor de er i lokalet. Høy oppetid, det vil si at nettet ikke går ned, er en del av den gode opplevelsen. – Vi etablerer også brannmurer og andre mer avanserte sikkerhetssystemer for virksomheter med spesielle behov. Det har blitt vanlig å ha en eller flere tv på arbeidsplassen, og her tilbyr vi selvsagt tilgang til hele underholdningsuniverset til Altibox. – For bedrifter som befinner seg på flere adresser, kan vi sette opp flere løsninger som sikrer fri flyt i hele bedriften og samtidig topp forbindelse til kunder og samarbeidspartnere.

Mest fornøyde kunder

Altibox bredbåndstilknytning topper de årlige målingene av kundetilfredshet i regi av EPSI Rating Norge, et uavhengig selskap som leverer målinger av kundetilfredshet. Altibox har de siste elleve årene stått øverst på pallen i privatmarkedet, og i de siste årene har de også kommet best ut i bedriftsmarkedet. I 2020 ble nesten 1200 bedrifter intervjuet. Altibox fikk en skår på 74,8 – langt over konkurrentene. – Over 70 regnes som meget bra, og med nesten 75 er det et uttrykk for en meget sterk relasjon mellom oss og våre kunder. Dette skyldes ikke bare at vi utmerker oss med stabil, god og rask bredbåndskvalitet, men også at vi oppleves som mer serviceinnstilt og enkle å forholde seg til enn våre konkurrenter, sier Anne Berit Rørlien og legger til at de leverer serviceavtaler på flere nivåer, herunder mulighet til problemløsing og feilretting gjennom alle døgnets timer. – Det er bare å ta kontakt og presentere bedriftens behov. I de aller fleste tilfellene skal vi kunne tilby meget gode løsninger og tett oppfølging.

 

Best i Drammen på Fiberbredbånd

Tekst: Jahn-Arne Olsen | DA Næringsliv

Viken Fiber kan på kort varsel levere lynrask og stabilt fiberbredbånd til de fleste bedrifter i Drammen. – Vi har et meget godt utbygd fibernett i byen, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien.

 Anne Berit Rørlien er administrerende direktør i drammensbedriften Viken Fiber, som har 200.000 kunder i Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.

Behovet for fart og kapasitet på nett, kombinert med et bredt og attraktivt innhold blir stadig større i næringslivet.

Tradisjonelle kobbernett som har vært i bruk i mer enn 100 år, er på vei ut av markedet og vil være helt borte i løpet av få år. Næringslivet vil derfor ha behov for en ny og moderne nettløsning om kort tid, og Viken Fiber kan tilby noe av det mest stabile og innholdsrike fibernettet som er på markedet.

Strekker seg langt

Selskapet er allerede til stede med fiber i de fleste sentrale områder i regionen og kan slippe på bedrifter både raskt og til konkurransedyktige priser.

– Slik vi ser det er det ingen vei utenom fiber for bedrifter som ønsker et raskt og stabilt nett med store muligheter for å velge blant tjenester. Det er ingen grunn til å vente med beslutningen, og Viken Fiber gir raskt svar på om det er mulig med tilkobling og hvor lang tid det vil ta å etablere en forbindelse. Vi er til stede i de fleste byer og tettsteder, og bedrifter som ligger i nærheten kan ha en etablert linje i løpet av få uker. Der vi ikke har fiber i dag, må vi grave eller føre frem i luftstrekk, noe som vil ta lenger tid.  Bedriftsmarkedet er viktig for oss, og vi strekker oss langt for å tilfredsstille krav og ønsker, sier administrerende direktør i Viken Fiber, Anne Berit Rørlien.

Har en sterk lokal forankring

Viken Fiber har lang historie i Østfold og Follo, og har fortsatt sterk lokal forankring gjennom sin avdeling i Sarpsborg. I 2020 kjøpte de fibernettet til Instrumenttjenesten AS (ITAS) på Ås, som var en betydelig lokal fiberaktør, og overtok dermed en betydelig kundemasse i Follo.

– Fibernettet og kundene til ITAS supplerte vår infrastruktur i området og den kundemassen vi hadde der fra før. Arbeidet med å betjene de eksisterende ITAS-kundene og samtidig skaffe nye startet ganske raskt.  Nå er vi godt i gang med å videreutvikle nettet for alle bedrifter som har valgt Altibox som innholdsleverandør.

Pålitelig leveringstid

I dag innser de fleste bedrifter at god infrastruktur er viktig, og Viken Fiber har jevnt over godt samarbeid med kommuner og grunneiere i Østfold og Follo når det gjelder utvikling av nettet. Anne Berit Rørlien trekker spesielt frem Indre Østfold som flinke til å finne gode løsninger.

– Vi har et godt fotfeste i hele Østfold- og Follo-regionen, men har ambisjoner om å bli enda større. Fordelen ved å velge en Altibox-løsning fra oss er at du får en symmetrisk dedikert fiberlinje og ikke minst pålitelig leveringstid når du bestiller. Vi har passert 200.000 kunder og scorer høyt på undersøkelser om kundetilfredshet, sier Rørlien.

Enkel installasjon

Etter tilkobling installerer Viken Fiber løsningen hos bedrifter i løpet av et par timer. Din bedrift kommer seg over på et raskt og stabilt fiberbredbånd uten store ekstrakostnader eller lang ventetid. De leverer også tilhørende tjenester som gjør at din bedrift kan få det dere trenger hos samme leverandør – for eksempel tv-pakker, ExpressRoute, mobil backup og DDosbeskyttelse.

I tillegg til Viken Fiber har Altibox leverandører i hele landet som sikrer best mulig lokal oppfølging av bedriftene. Partnerne har daglig oppfølging med hundrevis av bedriftskunder og passer på at disse til enhver tid har det de trenger i arbeidshverdagen.

Altibox deler sensordata med havvarsel.no

De siste årene har Altibox plassert ut nærmere 100 temperaturmålere ved badeplasser over hele landet. Nå skal data fra disse bidra til mer presise badetemperaturvarsler i en ny tjeneste fra Havforskningsinstituttet, også for steder hvor det ikke finnes målere i sjøen.

Siden lanseringen av badetassen.no i 2019 har badetemperaturtjenesten fra Altibox rukket å bli svært populær. I samarbeid med lokale fiberselskaper er det plassert ut stadig flere temperaturmålere i sjøen for hver sesong.

Det er kontinuerlige temperaturmålinger fra disse som Havforskningsinstituttet nå skal benytte i sin nye tjeneste havvarsel.no.

Gir mer presis varsel

– Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen i Havforskningsinstituttet.

– Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han.

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse.

– Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Eksempelvis kan temperaturen i en langgrunn bukt være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Samfunnsansvar

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC.

– Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar oss forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen i Havforskningsinstituttet.

Spennende muligheter

Temperaturmålerne i sjøen er koblet til sensornettverket LoRaWAN som er ideelt for Tingenes Internett (IoT). Mange norske kommuner har allerede tatt dette i bruk for å tilby bedre tjenester til sine innbyggere og Altibox ser mange spennende muligheter framover.

– Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox.

Fakta:

IoT-tjenester fra Altibox

 • Ulike produkter, sensorer og tjenester som lar seg koble til internett utgjør tingenes internett, eller Internet of Things (IoT).
 • Altibox-partnerskapet har siden 2018 bygget ut LoRaWAN sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over en million husstander i 100 kommuner. Tjenestene er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur.
 • Altibox tilbyr IoT-tilgang som en kommersiell tjeneste, slik at flere kan benytte sensornettverket til egne sensorer. Selskapets partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester, inkludert Badetassen.no.
 • Altibox ønsker å kunne tilby tjenester som reduserer kostnader og øker effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv.
 • Lyse-eide Altibox ønsker flere IoT-partnere og søker nye samarbeid med lokale fiberselskap, kunnskapsmiljøer og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne ‘ting’ til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.