Vi har Norges mest fornøyde kunder!

For 11. året på rad har Altibox-partnerskapet de mest fornøyde bredbåndskundene i landet.

Epsi2020

– Vi vil veldig gjerne takke kundene våre for disse gode tilbakemeldingene. Som stolt Altibox-partner gleder vi oss over en så tydelig og positiv respons på innsatsen vi legger ned for å tilby gode tv- og bredbåndsopplevelser, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien hos Viken Fiber.

Mandag 26. oktober la det uavhengige analysebyrået EPSI Rating Norge frem resultatene fra sin undersøkelse av kundetilfredsheten i bredbånds- og tv-bransjen. Altibox-partnerskapet går seirende ut av samtlige kategorier: Bredbånd privat, bredbånd bedrift og tv-distribusjon.

Altibox viser nok en gang at de tilbyr en bredbånds og tv-løsning som er bedre enn hva konkurrentene tilbyr. Tilbakemeldingene tyder på at Altibox ligger et steg foran konkurrentene når det gjelder å kunne tilby løsninger som møter kundenes krav og forventninger. Det er imponerende å ligge på topp 11 år på rad. Et stabilt og godt internett i kombinasjon med en brukervennlig tv-løsning gjør at Altibox fremstår som en pålitelig leverandør som er godt rustet til å ta vare på morgendagens telekomkunder, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Viken Fiber har bygget fiber siden 2004 og leverer Altibox-tjenester til nærmere 200.000 kunder i over 50 kommuner i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylke. Dette gjør oss til landets største rendyrkede fiberselskap med fokus på lokal tilstedeværelse nær kunden.  På landsbasis har Altibox-partnere til sammen over 500.000 kunder og 1,2 millioner brukere av tjenestene, og det er disse kundene som nå har fått tittelen landets mest fornøyde for 11. året på rad.

– At Altibox-partnerskapet igjen går til topps i samtlige kategorier er fantastiske nyheter sier en glad Anne Berit Rørlien. Dette gir oss solid inspirasjon til å stå på hver eneste dag med å fortsette å bygge fiber og skape gode kundeopplevelser.

 

EPSI, kundetilfredshet bredbånd privatmarkedet 2020:

 1. Altibox: 68,7
 2. HomeNet: 62,9
 3. Telenor: 61,2
 4. NextGenTel: 58,4
 5. Telia/Get: 58,2

Øvrige bredbåndsaktører: 63,7

Bransjesnitt: 62,7

EPSI, kundetilfredshet bredbånd bedriftsmarkedet 2020:

 1. Altibox: 74,8
 2. Telenor: 68,5
 3. GlobalConnect: 66,5

Øvrige leverandører: 68,9

Bransjesnitt: 69,1

EPSI, kundetilfredshet tv-distribusjon 2020:

 1. Altibox: 68,2
 2. RiksTV: 64,8
 3. Canal Digital: 64,5
 4. Telenor: 60,5
 5. Telia/Get: 57,1

Øvrige leverandører: 65,0

Bransjesnitt: 63,0

EPSI Rating Norge foretar en nasjonal og uavhengig måling av kundetilfredshet og lojalitet innen telekombransjen.

 

 

Vi har Norges mest fornøyde kunder!

For 11. året på rad har Altibox-partnerskapet de mest fornøyde bredbåndskundene i landet.

– Vi vil veldig gjerne takke kundene våre for disse gode tilbakemeldingene. Som stolt Altibox-partner gleder vi oss over en så tydelig og positiv respons på innsatsen vi legger ned for å tilby gode tv- og bredbåndsopplevelser, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien hos Viken Fiber.

Mandag 26. oktober la det uavhengige analysebyrået EPSI Rating Norge frem resultatene fra sin undersøkelse av kundetilfredsheten i bredbånds- og tv-bransjen. Altibox-partnerskapet går seirende ut av samtlige kategorier: Bredbånd privat, bredbånd bedrift og tv-distribusjon.

Altibox viser nok en gang at de tilbyr en bredbånds og tv-løsning som er bedre enn hva konkurrentene tilbyr. Tilbakemeldingene tyder på at Altibox ligger et steg foran konkurrentene når det gjelder å kunne tilby løsninger som møter kundenes krav og forventninger. Det er imponerende å ligge på topp 11 år på rad. Et stabilt og godt internett i kombinasjon med en brukervennlig tv-løsning gjør at Altibox fremstår som en pålitelig leverandør som er godt rustet til å ta vare på morgendagens telekomkunder, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Viken Fiber har bygget fiber siden 2004 og leverer Altibox-tjenester til nærmere 200.000 kunder i over 50 kommuner i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylke. Dette gjør oss til landets største rendyrkede fiberselskap med fokus på lokal tilstedeværelse nær kunden.  På landsbasis har Altibox-partnere til sammen over 500.000 kunder og 1,2 millioner brukere av tjenestene, og det er disse kundene som nå har fått tittelen landets mest fornøyde for 11. året på rad.

– At Altibox-partnerskapet igjen går til topps i samtlige kategorier er fantastiske nyheter sier en glad Anne Berit Rørlien. Dette gir oss solid inspirasjon til å stå på hver eneste dag med å fortsette å bygge fiber og skape gode kundeopplevelser.

 

EPSI, kundetilfredshet bredbånd privatmarkedet 2020:

 1. Altibox: 68,7
 2. HomeNet: 62,9
 3. Telenor: 61,2
 4. NextGenTel: 58,4
 5. Telia/Get: 58,2

Øvrige bredbåndsaktører: 63,7

Bransjesnitt: 62,7

EPSI, kundetilfredshet bredbånd bedriftsmarkedet 2020:

 1. Altibox: 74,8
 2. Telenor: 68,5
 3. GlobalConnect: 66,5

Øvrige leverandører: 68,9

Bransjesnitt: 69,1

EPSI, kundetilfredshet tv-distribusjon 2020:

 1. Altibox: 68,2
 2. RiksTV: 64,8
 3. Canal Digital: 64,5
 4. Telenor: 60,5
 5. Telia/Get: 57,1

Øvrige leverandører: 65,0

Bransjesnitt: 63,0

EPSI Rating Norge foretar en nasjonal og uavhengig måling av kundetilfredshet og lojalitet innen telekombransjen.

 

 

Vi har Norges mest fornøyde kunder!

For 11. året på rad har Altibox-partnerskapet de mest fornøyde bredbåndskundene i landet.

– Vi vil veldig gjerne takke kundene våre for disse gode tilbakemeldingene. Som stolt Altibox-partner gleder vi oss over en så tydelig og positiv respons på innsatsen vi legger ned for å tilby gode tv- og bredbåndsopplevelser, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien hos Viken Fiber.

Mandag 26. oktober la det uavhengige analysebyrået EPSI Rating Norge frem resultatene fra sin undersøkelse av kundetilfredsheten i bredbånds- og tv-bransjen. Altibox-partnerskapet går seirende ut av samtlige kategorier: Bredbånd privat, bredbånd bedrift og tv-distribusjon.

Altibox viser nok en gang at de tilbyr en bredbånds og tv-løsning som er bedre enn hva konkurrentene tilbyr. Tilbakemeldingene tyder på at Altibox ligger et steg foran konkurrentene når det gjelder å kunne tilby løsninger som møter kundenes krav og forventninger. Det er imponerende å ligge på topp 11 år på rad. Et stabilt og godt internett i kombinasjon med en brukervennlig tv-løsning gjør at Altibox fremstår som en pålitelig leverandør som er godt rustet til å ta vare på morgendagens telekomkunder, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Viken Fiber har bygget fiber siden 2004 og leverer Altibox-tjenester til nærmere 200.000 kunder i over 50 kommuner i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylke. Dette gjør oss til landets største rendyrkede fiberselskap med fokus på lokal tilstedeværelse nær kunden.  På landsbasis har Altibox-partnere til sammen over 500.000 kunder og 1,2 millioner brukere av tjenestene, og det er disse kundene som nå har fått tittelen landets mest fornøyde for 11. året på rad.

– At Altibox-partnerskapet igjen går til topps i samtlige kategorier er fantastiske nyheter sier en glad Anne Berit Rørlien. Dette gir oss solid inspirasjon til å stå på hver eneste dag med å fortsette å bygge fiber og skape gode kundeopplevelser.

 

EPSI, kundetilfredshet bredbånd privatmarkedet 2020:

 1. Altibox: 68,7
 2. HomeNet: 62,9
 3. Telenor: 61,2
 4. NextGenTel: 58,4
 5. Telia/Get: 58,2

Øvrige bredbåndsaktører: 63,7

Bransjesnitt: 62,7

EPSI, kundetilfredshet bredbånd bedriftsmarkedet 2020:

 1. Altibox: 74,8
 2. Telenor: 68,5
 3. GlobalConnect: 66,5

Øvrige leverandører: 68,9

Bransjesnitt: 69,1

EPSI, kundetilfredshet tv-distribusjon 2020:

 1. Altibox: 68,2
 2. RiksTV: 64,8
 3. Canal Digital: 64,5
 4. Telenor: 60,5
 5. Telia/Get: 57,1

Øvrige leverandører: 65,0

Bransjesnitt: 63,0

EPSI Rating Norge foretar en nasjonal og uavhengig måling av kundetilfredshet og lojalitet innen telekombransjen.

 

 

Viken Fiber og Fiber1 fusjonerer

Viken Fiber AS og Fiber1 AS slår sammen sine virksomheter i et nytt felles selskap.

https://vikenfiber.no/wp-content/uploads/2020/05/viken-fiber-og-fiber1-fusjonerer-800x438.jpg

Viken Fiber AS og Fiber1 AS slår sammen sine virksomheter i et nytt felles selskap.  Selskapene bygger, drifter og vedlikeholder fiberinfrastruktur og leverer Altibox-tjenester til husstander i 70 kommuner på Østlandet. Energi- og teknologikonsernet Lyse får størst eierandel i det nye selskapet. − Fusjonen er et viktig grep for å øke konkurransekraften vår i markedene selskapene opererer i. Som den desidert største partneren i Altibox-partnerskapet vil det nye selskapet både bli et sterkt regionalt selskap, og en sentral bidragsyter i partnerskapets videre utvikling, sier styreleder i Viken Fiber og konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag.

Mål om sterk vekst
Det nye selskapet skal drives videre under navnet Viken Fiber. Hovedkontoret blir i Drammen, og selskapet vil samtidig opprettholde den sterke lokale tilstedeværelsen på ulike avdelingskontorer i nedslagsfeltet (Oslo, Sarpsborg, Porsgrunn, Gran, Hønefoss og Lier). – Nærheten til kundene har vært et av våre sterkeste konkurransefortrinn, og blir helt sentralt også i vår nye strategi. Nye Viken Fiber skal sikre vekst i både eksisterende og nye markeder. Vi skal
fortsette å bygge fiber, skape gode kundeopplevelser, sikre kostnadseffektiv drift og videreutvikle et sterkt kompetansemiljø. Dette vil komme innbyggere, næringsliv og kommunene til gode, sier Nag. Det nye selskapet vil ha 170 000 aktive bredbåndskunder med ambisjoner for videre vekst.
– Vekstpotensialet er stort i både i tettbygde og grisgrendte områder – og i alle kundesegmenter. Målsettingen vår er å passere 200 000 oppkoblede kunder i 2020, og dermed gi et betydelig bidrag i arbeidet med å digitalisere Norge, sier Nag.

– Økt faglig slagkraft
Nye Viken Fiber vil ha over 100 ansatte med høy kompetanse innen salg og fiberutbygging.
– Gjennom fusjonen vil to dyktige kompetansemiljø slås sammen. Disse vil utfylle og styrke hverandre, og dermed skape økt faglig slagkraft som vil komme hele partnerskapet til gode. Miljøene er allerede i gang med å bygge kompetanse og teste løsninger for fremtidsrettede smartbykonsepter
og offentlig wifi utviklet av Altibox og Lyse. Dette er en modell vi vil bygge videre på i partnerskapet, sier Nag.

– Telekombransjen er i voldsom utvikling, og kravene fra kundene blir stadig større. Ved å fusjonere selskapene står vi bedre rustet for den fremtidige utviklingen i markedet, samtidig som vi sikrer fortsatt lokalt eierskap, sier styreleder Bjørn Skare i Fiber1. Daglig leder i nye Viken Fiber blir Anne Berit Rørlien, som har ledet Viken Fiber siden 2013.
Viken Fiber er eid av Lyse Fiberinvest (71 prosent) og Glitre Energi (29), mens Fiber1 eies av Lier Everk Holding (40), Hadeland Energi (34,7) og Viken Fiber Holding (25,3). Eierfordelingen i nye Viken Fiber blir Lyse Fiberinvest (65 prosent), Glitre Energi (26,5), Lier Everk Holding (4,6) og Hadeland
Energi (3,9). Fusjonen vil bli gjennomført i løpet av 2019, under forutsetning av myndighetsgodkjenning.

Kontaktpersoner:
Toril Nag, styreleder i Viken Fiber og konserndirektør for Lyses televirksomhet (934 88 888)
Bjørn Skare, styreleder i Fiber1 (920 638 88)

Spår fiber til alle om ti år

Det er vanskelig å se inn i den digitale spåkula, men når administrerende direktør i Viken Fiber Anne Berit Rørlien forsøker seg, ser hun at det er fiber til alle – på hele Østlandet.

GEIR A. ARNEBERG | geir@byavisadrammen.no | tekst og foto

Håpet og troen på fremtiden er ukuelig. Akkurat som da hun og direktørkollega Jon Birger Ellingsen sammen valset inn på EB-direktørens kontor i 2005 – året etter at hun startet i EB – og fremla ønske om fiberbredbåndsatsing for det Drammensbaserte kraftselskapet. – Jeg skrev anbefalinger til konsernstyret, og har senere fått være med å bygge opp fibervirksomheten fra dag én. Det startet med 550 kunder på Konnerud, og etter det skulle EB vurdere videre satsing, forteller Anne Berit Rørlien. Resten er en eventyrhistorie fra da hun tok adm.dir. -rollen for EBs fibervirksomhet i 2007, om en voksende digitalgigant med hovedsete i Drammen.

Voss, Bærum og Drammen
Anne Berit Rørlien har med andre ord vært med fra starten på fibereventyret i Drammen, og fra 2013 og frem til i dag har hun hatt direktørrollen i Viken Fiber. I denne perioden har selskapet økt kundemassen fra 20.000 og 220 millioner i omsetning, til dagens 150.000 kunder og 1,3 milliarder i omsetning.  Men taket er ikke nådd, ifølge den ambisiøse trebarnsmoren fra Voss, nå bosatt i Bærum og dagpendler til Drammen i snart 14 år. Utdanningen til sivilingeniør tok hun ved NTNU i Trondheim. Hun har heller aldri opplevd problemer med å være kvinnelig sjef i et stort og voksende firma. – Tvert imot. Selvsagt har det vært noen utfordringer på hjemmebane med tre barn, men så lenge man er to om å balansere foreldrerollen, har vi funnet en fleksibel løsning som passer oss perfekt. Det er lov å frakte barna til og fra barnehagen selv om man er direktør, sier hun.

Glad i teamfølelsen
Hennes egen oppskrift på suksess som leder er like enkel som den er genial. – Det handler om teamfølelse. Skaper man gode team rundt seg, blir det bra engasjement. Og så må du aldri være redd for å ansette folk som er flinkere enn deg selv. Slik har det vært i Viken Fiber, og slik vil det fortsette, sier hun.
I disse dager utvides selskapet hun administrerer over. Viken Fiber fusjonerer med Fiber1, og knytter på den måten fibervirksomheten på Østlandet enda mer sammen. Nye Viken Fiber vil ha over 100 ansatte, hvorav 64 som jobber på hovedkontoret på Strømsø. Det nye selskapet skal fortsatt ha hovedsete i Drammen, men øker kundemassen fra vel 150.000 til 170.000 aktive bredbåndskunder. – Vekstpotensialet er enormt både i tettbebygde og grisgrendte strøk. Målet er å passere 200.000 kunder innen 2020, sier Rørlien. Foruten hovedkontoret i Drammen, opprettholdes lokalkontorene i Oslo, Sarpsborg, Porsgrunn, Gran, Hønefoss og Lier.

Fiber er fremtiden
Selv om Rørlien ikke kan spå inn i fremtiden, er hun overbevist om at fiber som bredbåndsløsning og datatransportør også er fremtidens løsning.
– Teknologiutviklingen går enormt fort. Og da gjelder det å følge med i timen. Men per i dag ser jeg ikke den teknologiløsningen som kan erstatte fiberbredbånd. Kravet til hastighet og mengde økes for hver dag, og da er fiber uerstattelig. Også hva gjelder det kommende 5G-nettet. Men for at det skal fungere optimalt må vi strekke mye mer fiber, og ha kortere avstander mellom enhetene. Det er en jobb Viken Fiber er villige til å ta, sier Viken Fibers kvinnelige leder, som har to overordnede mål de neste årene. – Mest fiber til flest mulig. Og mer bygdefiber, eller dugnadsfiber på bygdene. – Store hyttefelt ligger også i planene, sier Anne Berit Rørlien.